Dzieciństwo w slumsach i na ulicy pod lupą naukowca


Dzieci ulicy w Polsce i na świecie (Fot. Christian Haugen / Foter)

Szwendają się po podwórkach, przesiadują na ławkach osiedlowych, klatkach schodowych, dworcach, włóczą się bez celu po wysypiskach śmieci, pustostanach czy centrach handlowych. Niechciane i niekochane, pozbawione wsparcia rodziny i wykluczone społecznie żyją na ulicy, czyli w środowisku nie mającym nic wspólnego ze szczęśliwym dzieciństwem i młodością. 

Fenomen dzieci ulicy pozostaje problemem ciągle aktualnym w XXI wieku, w Polsce i na świecie. Choć nie jest wytworem współczesnej cywilizacji, to przemiany dokonujące się w świecie na przestrzeni ostatnich dekad znacznie przyczyniają się do jego rozpowszechniania.

Te najbiedniejsze i zdane same na siebie – dzieci polskiej ulicy, dzieci ze slumsów i bidonville w odległych zakątkach świata – to właśnie one są bohaterami książki Barbary Adamczyk.

Dzieci ulicy w Polsce i na świecie jest to obszerna (…) pozycja naukowa wpisująca się w naukowy dyskurs o zjawisku dzieci ulicy, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego (…). Autorka zjawisko dzieci ulicy definiuje głównie poprzez uwzględnienie funkcji ulicy, wieku dziecka i dysfunkcjonalności podstawowych środowisk wychowawczych dziecka: rodziny i szkoły. (…) Zwraca uwagę na rolę strukturalnych predykatów przyczyniających się do ucieczki dzieci na ulicę. Podkreśla destrukcyjne następstwa migracji zarobkowych rodziców. Zwraca uwagę na zjawisko anomii towarzyszące przemianom społeczno-ekonomicznym, kulturowym i przestrzennym, które również sprzyja pogłębianiu się problemów młodych ludzi.

Całość recenzowanej monografii dopełniają uogólnienia i wnioski. Jest to bardzo inspirująca część pracy. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do zerwania pewnych stereotypów dotyczących zjawiska dzieci ulicy. Autorka postuluje konieczność prowadzenia dalszych badań, głównie uwzględniających korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami etiologicznymi w procesie stawania się dzieckiem ulicy. Zwraca także uwagę na konieczność uwzględniania tych przyczyn w pracy z dziećmi funkcjonującymi w środowisku ulicy.

(Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW)

Zobacz także:

 

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *