Jom Kippur. Żydowski Dzień Pojednania


Yom Kippur, judaizm, święta żydowskie (Fot. Center for Jewish History, NYC / Flickr)

Jom Kippur (Dzień Pojednania/Przebłagania) to jedno z najważniejszych świąt żydowskich, o charakterze pokutnym, zwieńczającym okres tzw. 10 Dni Pokuty i Trwogi. Przypada dziesiątego dnia miesiąca tiszri i odzwierciedla ideę, że tym, którzy okazują skruchę i naprawiają błędy, ich winy są przebaczone.

Nazwa Jom Kippur pochodzi ze średniowiecznej rabinistycznej literatury. W Torze to święto nazwane jest Jom-ha-Kippurim (Dzień zakrycia, albo ukrycia grzechów). Słowo kippur pochodzi od dwóch hebr. kofer (wykup pieniężny) i kaporet (pokrycie, skrycie).

I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Dziesiątego dnia jednak tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. (3 Moj.23:26-28)

Żydzi przygotowują się do tego święta podczas dni pokutnych, następujących po Rosz ha-Szana (oba święta i dni między nimi określa się jako Jamim Noraim – Straszne Dni).

Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. (Kpł 23.27-28)

W przeddzień święta należy odbyć rytualną kąpiel w mykwie. Religijni Żydzi uczestniczą w wieczornym nabożeństwie (święto zaczyna się wieczorem) ubrani w tałesy (często także w białą suknię kittel). Nabożeństwo rozpoczyna przeniesienie zwojów Tory na bimę – podwyższenie w centrum synagogi. Trzykrotnie (u Żydów aszkenazyjskich) śpiewane jest Kol Nidrei – uroczysta prośba o unieważnienie przyrzeczeń religijnych, które nie zostały dotrzymane. Przez cały dzień święta trwają w synagodze nabożeństwa obejmujące publiczne wyznawanie grzechów, wysławianie Bożego miłosierdzia, wspominanie zmarłych, wspomnienie świątyni jerozolimskiej.

Uważa się, że w dniu Jom Kippur odpuszczane są grzechy popełnione przeciwko Bogu. Grzech przeciwko ludziom Jom Kippur nie pokrywa, dopóki człowiek nie pojedna się z tymi, których skrzywdził. Dlatego tradycja żydowska zaleca rozpoczęcie procesu pokuty, na długo przed świętem. Należy szczerze prosić o przebaczenie i zrekompensować w miarę możliwości wszystkie spowodowane  szkody. A pokrzywdzony  powinien być miłosierny.

W święto obowiązuje ścisły post (zakaz spożywania wszelkich pokarmów i napojów). W tym dniu nie wolno także pracować, myć się, nosić obuwia skórzanego oraz podejmować współżycia płciowego. W niektórych środowiskach praktykowane jest symboliczne biczowanie się.

Częściej spotykany jest rytuał kapparot, polegający na ofiarowaniu koguta lub kury jako „zastępcy”, który zostanie uśmiercony za winy ofiarującego, podczas gdy ofiarujący „dostąpi długiego życia w pokoju”.

Tagi: ,

One Reply to “Jom Kippur. Żydowski Dzień Pojednania”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *