Małżeństwa binacjonalne są trwalsze! Na przykładzie Niemiec i Szwajcarii


Liczba małżeństw binacjonalnych w danym społeczeństwie może być traktowana jako wyznacznik stopnia integracji mniejszości. Czym więcej małżeństw mieszanych tym większa integracja mniejszości z większością narodową i kulturową. Z drugiej strony małżeństwa binacjonalne przyczyniają się do tworzenia i kształtowania społeczeństw wielokulturowych.

„Wielokulturowości nie da się uniknąć, jest ona obecna w każdym miejscu współczesnego świata. Można przyrównać ją do patchworka, na którym kultury współistnieją ze sobą i wpływają na siebie wzajemnie, tworząc wspólnie niepowtarzalny wzór”[1].

W czasach współczesnych zawieranie małżeństw binacjonalnych jest zjawiskiem tak częstym, jak nigdy wcześniej. Wpływa na to globalizm, zjawisko migracji jak również postęp cywilizacyjny. Skoro wielokulturowości nie da się uniknąć, gdyż jest zjawiskiem charakterystycznym dla naszych czasów, to powinniśmy skupić się na jej walorach i cechach pozytywnych.

Statystyki Niemieckiego Federalnego Urzędu[2] wykazały, że co dziewiąte małżeństwo zawarte w Niemczech w 2014 roku było dwunarodowościowe. Odnotowano tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich. Niemki preferują partnerów z Turcji, Włoch i USA, podczas gdy niemieccy mężczyźni wykazali tendencję do żenienia się z kobietami z Polski, Turcji i innych krajów Europy Wschodniej oraz Azji. Z wszystkich małżeństw zawartych w 2014 roku, 85,9 proc. stanowiły małżeństwa zawarte między niemieckimi parami, natomiast 14,1 proc. stanowiły małżeństwa między parami binacjonalnymi. Liczba rozwodów była zdecydowanie wyższa w niemiecko-niemieckich małżeństwach niż w małżeństwach binacjonalnych (90,5 proc. rozwodów pomiędzy niemieckimi małżeństwami i 11,4 proc. rozwodów między binacjonalnymi małżeństwami).

Połowa wszystkich małżeństw w Szwajcarii jest binacjonalna. Dwunarodowościowe partnerstwa i rodziny stały się ważnym elementem społeczeństwa szwajcarskiego i odnotowuje się, że ich liczba nadal będzie wzrastać. Według Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego (BFS)[3], w roku 2007, 49,7 proc. wszystkich małżeństw w Szwajcarii było dwunarodowościowych. 20,8 proc. szwajcarskich kobiet poślubiło mężczyzn nie będących Szwajcarami, a 22,4 proc. szwajcarskich mężczyzn poślubiło kobiety nie będące Szwajcarkami. 45 proc. kobiet szwajcarskich poślubiło mężczyzn z państw członkowskich UE / EFTA, a 55 proc. poślubiło mężczyzn z krajów trzecich. Szwajcarskie kobiety najczęściej poślubiały mężczyzn z Włoch, Niemiec, Serbii / Czarnogóry, Afryki Północnej, Turcji i Francji. 35 proc. szwajcarskich mężczyzn poślubiło kobiety z państw członkowskich UE / EFTA, a 65 proc. poślubiło kobiety z krajów trzecich. Szwajcarscy mężczyźni najczęściej poślubiali kobiety z Niemiec, Brazylii, Tajlandii, Włoch, Serbii / Czarnogóry i Afryki Północnej. Porównując liczbę rozwodów szwajcarskich (11’642) do liczby małżeństw szwajcarskich (20’406) uzyskujemy wskaźnik rozwodów 57 proc. Natomiast porównując rozwody binacjonalne (6’760) do małżeństw binacjonalnych (14’910) współczynnik rozwodów wynosi 45 proc. Porównując te wyniki do badań niemieckich odnotowujemy analogiczną sytuację dotyczącą przewagi rozwodów wśród małżeństw jednonarodowościowych nad małżeństwami dwunarodowościowymi.

Podsumowując przedstawione wyniki badań z Niemiec i Szwajcarii można stwierdzić, że liczba małżeństw binacjonalnych ma tendencję stale rosnącą, małżeństwa binacjonalne nie są mniej trwalsze niż małżeństwa jednonarodowościowe, a dobór małżeński (narodowości) jest zróżnicowany w zależności od płci.

 

[1] J. Sacharczuk, Kwestie społeczne wynikające z wielokulturowości z uwzględnieniem sytuacji Białegostoku, w:. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, B. Boćwińska-Kiluk (red.): Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, Żak, Warszawa 2014, s. 29.

[2] The 2014 Migration Report, Date: 22 January 2016, w: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.html?nn=2006704 (04.07.2016).

[3] Familie, households, w: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/04.html (04.07.2016).

 


dr Ewa Sowa-Behtanedr Ewa Sowa-Behtane | Spec. od związków mieszanych i kultury Algierii

Doktor nauk humanistycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki, pedagog, profilaktyk społeczny, autorka wielu artykułów naukowych.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielokulturowych. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe to rodziny wielokulturowe, edukacja międzykulturowa, socjologia wartości, aksjologia, patologie społeczne oraz metody resocjalizacji.

Prywatnie żona Algierczyka, mieszkanka Krakowa, pasjonatka podróży afrykańskich oraz fascynatka kultury Algierii.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *