O biciu żon, siepaniu niewiernych i zboczeniach w islamie. Bez cenzury!


Islam, chrześcijaństwo (Fot. AnaManzar08 / Flickr)

Co statystyczny Polak wie o islamie? Że muzułmanie to terroryści i kozojebcy (cóż za słowo!), boją się świniny, gwałcą i biją kobiety, obrzezają dziewczynki i żenią się z dziećmi (wieloma oczywiście). No dobrze – mówię – ale w co wierzą? W Allaha. Kim jest ów Allah już trudno się dowiedzieć. Czasami ktoś jeszcze dorzuci: I modlą się pięć razy dziennie! To bardzo skromna wiedza. W dodatku w bardzo znikomym stopniu prawdziwa…

Mimo to, muzułmanie nie są Polakom obcy – ani religijnie, ani kulturowo. Przeciwnie, są nam bardzo bliscy. Nie może być inaczej, skoro 95 proc. Polaków to chrześcijanie! Oto zbiór dwudziestu muzułmańskich prawd wiary i przepisów prawa Szariatu, z którymi musi się zgodzić każdy chrześcijanin.

1. Jest jeden Bóg

Zarówno islam jak i chrześcijaństwo to religia monoteistyczna. Żydowski Jahwe i muzułmański Allah to ten sam jeden Bóg, w którego wierzą również chrześcijanie. Zanim więc „prawdziwy Polaku” napiszesz na ścianie: „Je*ać Allaha” pragnę zwrócić twoją uwagę na fakt, że bluźnisz przeciwko swojemu własnemu Bogu. Nawet jeśli inaczej go sobie wyobrażasz niż muzułmanie to wciąż ten sam Bóg. Twój Bóg!

2. Nie będziesz sobie stwarzał żadnego wizerunku Boga i oddawał mu czci

Dlatego właśnie, w odróżnieniu od chrześcijańskich kościołów, w muzułmańskich meczetach nie ma żadnych obrazów. Dlatego nie sporządza się również portretów samego Proroka Mahometa. Ale to nie znaczy, że zakazu sporządzania obrazów nie ma w chrześcijaństwie. On jest, tylko pomijany…

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (Wj 20, 4-5)

3. Bóg stworzył świat z niczego

Biblijna historia stworzenia świata, poza drobnymi różnicami, jest wspólna żydom, chrześcijanom i muzułmanom. Pierwszy raz została opublikowana w żydowskiej Torze, potem w chrześcijańskiej Księdze Rodzaju, a na końcu również i w Koranie. Wszyscy są zgodni co do tego, że na początku nie było nic, Bóg powiedział: „Niech stanie się światłość” i oddzielił światło od ciemności, a następnie uniósł się nad wodami, oddzielając je od nieba. Potem Bóg stworzył różne istoty w morzu i ptaki w powietrzu. Uczynił istoty pełzające na lądzie i zobaczył, że było to dobre, więc stworzył mężczyznę i kobietę na swoje podobieństwo. Siódmego dnia Bóg odpoczywał. W tym wszystkim żydzi, chrześcijanie i muzułmanie się ze sobą zgadzają… tyle, że ten siódmy dzień żydzi celebrują w sobotę, chrześcijanie w niedzielę, a muzułmanie w piątek.

4. Ludzkość pochodzi od Adama i Ewy

We wszystkich opowieściach, Bóg stworzył Ewę z żebra Adama i zabrał ich do raju – Ogrodu Eden, gdzie pozwolił im jeść wszystkie owoce, z wyjątkiem Drzewa Poznania Dobra i Zła. Ewa skuszona przez szatana pod postacią węża zjadła zakazany owoc i nakłoniła Adama, by zrobił to samo. Uświadomili sobie, że są nadzy i zawstydzili się przed Bogiem. Za karę zostali wygnani z raju, musieli znosić starość, choroby i śmierć. Ewa dodatkowo cierpiała z powodu menstruacji i rodzenia dzieci. Wąż został skazany na czołganie się po ziemi. Tak, muzułmanie również w to wierzą! Mimo to w islamie nie ma pojęcia grzechu pierworodnego.

5. W dziejach ludzkości mieliśmy różnych wysłanników Boga – patriarchów (np. Abrahama), proroków (np. Izajasza) czy aniołów

Większość postaci z Koranu ma swój pierwowzór w Biblii: Adam, Nuh to Noe, Dżusup to Józef egipski – poświęcona jest mu cała 12 sura, Ibrahim to Abraham, Ajub to Hiob, Musa to Mojżesz, Harun to Aaron, Sulejman – Salomon, Dawid, o Matce Jezusa mówi sura 19 nazwana jej imieniem Mariam, Jesus to Isa, który przyjdzie powtórnie na koniec czasu w dniu Sądu Ostatecznego. Ostatnim prorokiem według islamu miał być Mahomet. A przed nim Jezus! Pewnej nocy we śnie nawiedził Mahometa archanioł Gabriel, który objawił mu, fragment po fragmencie, cały Koran.

6. Święta Księga Objawiona – Słowo Samego Boga

Dla chrześcijan to Pismo Święte, a dla muzułmanów Koran. Wbrew powszechnemu przekonaniu, muzułmanie wcale nie odrzucają Pisma Świętego. Wierzą, że zostało ono dane przez Boga ludziom… jednak zniekształcone podczas spisywania, przepisywania i utrwalania kanonu ksiąg świętych. Czyli – według islamu – Pismo Święte to księga objawiona przez Boga, ale nie w tej formie, w jakiej przetrwała do dziś. Koran w dużej mierze pokrywa się z Pismem Świętym i opisuje te same wydarzenia. Koran, by nie został zniekształcony jak Pismo Święte, nie powinien być tłumaczony na języki obce i zawsze powinien być cytowany w oryginale. Gdyby tak faktycznie było, nie powstałby stereotyp, że Koran nakazuje mężczyznom bić swoje żony. Ale o tym będzie mowa dalej…

7. Bóg tworzy nową duszę dla każdego ciała. Każdy ma tylko jedno życie. Po śmierci człowieka dusza i ciało oddzielają się czasowo od siebie

Tutaj muzułmanie i chrześcijanie różnią się tylko w jednej, małej eschatologicznej kwestii. Według chrześcijan dusza i ciało zmartwychwstają w dniu Sądu Ostatecznego, a według muzułmanów zmartwychwstaną w raju. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie mają jedno życie, aby przygotować się do wiecznego zbawienia. Dusza chrześcijanina może być dodatkowo wybawiona od kary za grzechy dzięki Łasce Bożej.

8. Świnia jest zwierzęciem nieczystym i nie należy jej jeść

Również w Biblii zostały wymienione zwierzęta odpowiednie do konsumpcji przez człowieka i te, które nie powinny być spożywane. W 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej i 14 rozdziale księgi Powtórzonego Prawa znajdziemy szereg wytycznych, które są które. I tak, zwierzęta które przeżuwają pokarm i mają rozszczepione racice można jeść (Kpł. 11,3 oraz Pwt. 14,6). Należą do nich: owce, bydło, jelenie, kozy, antylopy, gazele (Pwt. 14,4-5). A jako nieodpowiednie do jedzenia zostały wymienione wielbłądy, zające i… ŚWINIE!

9. Zakaz spożywania krwi i ubój rytualny

Islam ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem i jeszcze więcej z judaizmem… i właśnie dlatego muzułmanie nie spożywają krwi, a zwierzęta powinny być zabite rytualnie, by traciły krew przed śmiercią (wtedy mięso będzie halal, czyli czyste rytualnie i dozwolone do jedzenia). Ten sam zakaz spożywania krwi znajdziemy w Biblii.

Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywać przebłagania za wasze życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi (Kpł 17,11-12)

10. Obrzezanie mężczyzn tak, obrzezania kobiet nie

Jezus, podobnie jak muzułmanie, został obrzezany. Dokładnie 8 dni po urodzeniu. Na pamiątkę tego wydarzenia w Kościele katolickim obchodzi się 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nadal obchodzone jest tego dnia święto Obrzezania Pańskiego, podobnie jak w Kościele anglikańskim – jako Uroczystość Imienia Jezus, która do dziś obchodzona jest w wielu Kościołach protestanckich. Kościół prawosławny świętuje Obrzezanie Pańskie 14 stycznia według kalendarza gregoriańskiego. Choć wiele osób błędnie uważa, że klitoridektomia (obrzezanie kobiet) wynika z nakazów religijnych islamu to obrzezanie kobiet praktykowali również egipscy chrześcijanie – Koptowie. Nie jest ono jednak związane z religią jako taką – ani muzułmańską, ani chrześcijańską – w odróżnieniu od obrzezania mężczyzn. Wynika jedynie z tradycji danego kraju lub regionu.

11. Nie ma przymusu w religii (Koran II, 256)

Według Koranu na Sądzie Ostatecznym wszyscy będziemy sądzeni według swojego wyznania (IV, 48). Islam jest religią misyjną ale nieprawdą jest, że muzułmanie mają obowiązek zabijać niewiernych i nawracać siłą. Co z tego wynika? Jeśli ktoś jest muzułmaninem to będzie podlegał osądowi według prawa Szariatu, natomiast jeśli ktoś jest innego wyznania będzie sądzony według prawa świeckiego, obowiązującego w danym kraju. Przed islamem Prawem Bożym (czyli Szariatem dla żydów i chrześcijan) było Prawo Mojżesza, a Jezus został wybrany aby potwierdzić przesłanie Mojżesza i jego prawo „kropka w kropkę, litera w literę”.

12. Lecz Bóg dozwolił handel, a zakazał lichwy (Koran II, 275)

Lichwa (tzw. arabska riba), czyli czerpanie korzyści finansowych z odsetek jest w islamie zabronione. Ostatni kryzys ekonomiczny na świecie obnażył pazerność światowych banków i zachwiał globalną gospodarką. W tym kontekście, oparta na prawie szariatu bankowość muzułmańska, stanowi ciekawą alternatywę i stanowi coraz większy procent rynków takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja.

13. Zabójstwa honorowe zasługują na największe potępienie

Nieustannie słyszymy o zabójstwach honorowych popełnianych zgodnie z prawem szariatu. Tymczasem ten bestialski zwyczaj wywodzi się z prawa plemiennego czy kulturowego danej społeczności. Zabójstwo honorowe w imię wymyślonych zasad religii jest zwyczajnym morderstwem – zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów.

14. Zoofilia jest niedopuszczalna i odrażająca

Przekonanie, jakoby islam legitymizował seks z jakimkolwiek bydłem jest wyssane z palca. To logiczne, Zważywszy na fakt, że w islamie zakazane są wszelkie pozamałżeńskie stosunki seksualne. Skąd zatem wziął się ten popularny stereotyp? Jednym ze źródeł była pewnie opinia ajatollaha Chomeiniego, który miał powiedzieć, że kto uprawia seks ze zwierzęciem, którego mięso jest jadalne, nie podlega karze koranicznej hadd, tylko karze typu tazir, którą sędzia wymierza zgodnie z własnym uznaniem (nie dotyczy dzieci, niepoczytalnych umysłowo itp.). Trudno jednak Chomeiniego utożsamiać z samym Koranem, podobnie jak nie zauważyć, że jego wypowiedź nie jest pochwałą zoofilii, a wręcz przeciwnie – odnosi się do sposobów jej karania.

15. Terrorym i zabijanie innowierców nigdy nie powinny się zdarzyć

Dzihad – to słowo budzi strach i nienawiść w Polakach. Czy słusznie? Czym jest dżihad dla pobożnego wyznawcy Allaha? Czy muzułmanie mają obowiązek zabijać innowierców? W samym Koranie mamy trzy rozumienia dżihadu:

 • dokładanie starań (nawet niekoniecznie na drodze do Boga, po prostu walka w życiu),
 • działanie na rzecz rozprzestrzeniania się islamu (włączając w to działania zbrojne),
 • wojna obronna

Oczywiście drugie z podanych znaczeń słowa dżihad zyskało sobie największą popularność wśród przeciwników islamu, podczas gdy tak naprawdę wśród muzułmanów nie cieszy się ono żadną popularnością. Mowa tutaj, rzecz jasna, o pobożnych muzułmanach, a nie oszołomach wymachujących maczetą. Według wielu teologów muzułmańskich, dżihad może być tylko wojną obronną. Niektórzy wręcz zauważają, że dżihad to nie święta wojna, gdyż to określenie pochodzi od chrześcijan. Również polski arabista prof. Janusz Danecki podkreśla, że dżihadu nie można określić mianem wojny religijnej.

16. Gwałt na kobiecie jest zbrodnią

Historie o tym, że islam przyzwala na gwałt, możecie wsadzić między bajki. Zgodnie z islamskim prawem Szariatu, mężczyzna skazany za gwałt na kobiecie, otrzymuje karę śmierci.

17. Mężczyzna powinien opiekować się swoją żoną

Haiłan łahed to arabskie przekleństwo na tych, co biją swoje żony. Oczywiście Polacy go nie znają… Najwięcej świętego oburzenia wywołuje ten fragment Koranu:

Mężczyźni stoją nad kobietami(qałłamuna ala) ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je (idribuhunna)! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki! (Koran 4:34)

No właśnie… wszelkie kontrowersje wynikają jednak z ignorancji i błędnego tłumaczenia:

 • qałłamuna ala – على قوَّامون to nie „stojący nad” a „opiekujący się”, czy „będący stróżami” (tak jak zostało to wyjaśnione w większości tafsirów oraz słowników klasycznego języka arabskiego).
 • idribuhunna – اضربوهن to nie „bijcie je!” (i to z wykrzyknikiem). Słowo to pochodzi od daraba – ضرب i ma wiele znaczeń, w przeciwieństwie do polskiego słowa „bić”, które w tym kontekście ma tylko jedno, negatywne znaczenie.

Cały kontrowersyjny fragment znaczy zatem tylko tyle, że mężczyźni są odpowiedzialni za swoje żony, są ich opiekunami i obrońcami oraz głowami rodzin, a ich obowiązkiem jest napominanie żon, które nie postępują odpowiednio.

ZOBACZ TAKŻE: Bić żonę i siepać niewiernych? Czyli jak czytać Koran

18. Wielożeństwo to sprawiedliwy układ

Wielożeństwo nie zostało po raz pierwszy wprowadzone przez islam, ale było znane i powszechnie praktykowane dużo wcześniej. Poligamia była praktykowana przez większość postaci biblijnych jak chociażby Dawid czy Salamon. W całej biblii nie znajdziemy żadnego fragmentu, który by ją krytykował i nie została w żaden sposób potępiona przez Jezusa.

Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. (Księga Powtórzonego Prawa 17:17)

Wielożeństwo miało swoje uzasadnienie dawniej, kiedy w zdziesiątkowanych przez wojny społecznościach muzułmańskich pojawił się problem wielu wdów i kobiet bez opieki. Aby zapewnić im ochronę zostawały one kolejnymi żonami mężczyzn, których wciąż było zbyt mało. Wielu Polaków uważa, że każdy muzułmanin żyje w haremie pełnym żon i nałożnic, które posłusznie przychodzą do jego sypialni spełniać fantazje seksualne swojego pana i władcy. Takie wyobrażenie muzułmańskiego małżeństwa wynika zapewne z fantazji, jakie chętnie snują sami Polacy… ale nie z rzeczywistości. Poligamia jest coraz rzadziej spotykana. Praktycznie na wyginięciu. Wszystko dlatego, że mało kto może sobie na nią pozwolić. Żeby poślubić kolejną kobietę, trzeba zapewnić każdej żonie oddzielne mieszkanie i godne utrzymanie, a także wszystkie równo traktować. To chyba lepsze rozwiązanie niż – znana nie jednemu Polakowi – „instytucja” nazywana „kochanką”, za którą nie ponosi się żadnej odpowiedzialności? Można wykorzystać i wyrzucić jak niepotrzebną rzecz… Pod tym względem prawo muzułmańskie chroni kobiety.

19. Śluby z dziećmi i pedofilia są niedopuszczalne

Wielką sensację i święte oburzenie wśród Polaków wzbudzają małżeństwa zawierane z nieletnimi, rzekomo usankcjonowane przez islam. Warto może jednak dodać, że praktyka ta jest w krajach muzułmańskich oficjalnie zakazana przez prawo a wygrywa tradycja, która jest bardzo silna na prowincjach. Zmienia to trochę postać rzeczy? Polacy też nie powinni czuć się znowu tacy oburzeni bo Polska też wcale nie wypada dużo lepiej na tym tle. W POLSCE SEKS Z NIELETNIĄ JEST DOZWOLONY i to już od 15-tego roku życia, podczas gdy w Madagaskarze jest to 21 lat, w Tunezji – 20, w Egipcie – 18, a w Indiach – 16. Może warto więc zrobić najpierw porządek na swoim własnym podwórku, zanim zabierzemy się za sprzątanie całego świata?

20. Nekrofilia jest godna potępienia

Islam nie legitymizuje nekrofilii, jak się wielu wydaje. Informacje, które obiegły internet, że nekrofilia ma być prawnie dopuszczalna w Egipcie, były wyssane z palca i prawdopodobnie powstały tylko po to, by szerzyć nienawiść do muzułmanów. Czarny PR muzułmanom zrobiły również wypowiedzi pewnego marokańskiego imama, który zdobył sławę swoimi opowieściami, jak czerpać przyjemność seksualną ze zmarłą żoną, podczas przygotowywania jej ciała do pogrzebu (ZOBACZ WIĘCEJ: Mądrości marokańskiego imama: Seks z marchewką lub ogórkiem? oraz Seks ze zmarłą żoną? Myśli imama z Maroka sporo namieszały w Egipcie). Trzeba jednak zaznaczyć, że za owe wypowiedzi, kontrowersyjny imam był ostro krytykowany przez samych muzułmanów i ostatecznie zakazano mu głoszenia kazań w meczetach.

Któraś z tych nauk islamu was oburza? Nie? Jakieś wnioski? Najwyraźniej islam i prawo szariatu są bardzo bliskie Polakom. Tylko oni sami o tym nie wiedzą.

Oczywiście, że znajdą się i tacy, co wiedzą lepiej, a nawet najlepiej, mimo że muzułmanina w życiu na oczy nie widzieli. A również tacy, co będą polemizować z tym tekstem bez czytania tego tekstu. Niech se ujadają, skoro muszą…

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Replies to “O biciu żon, siepaniu niewiernych i zboczeniach w islamie. Bez cenzury!”

 1. Doskonały pomysł by zwrócić uwagę na podobieństwa. Wydaje mi się, że właśnie ta „inność” muzułmanów przeraża w dzisiejszych czasach najbardziej. Jak to nie pije alkoholu? Coś musi być z nim nie tak. Nie chce założyć bluzki z dekoldem? To nie może być normalna kobieta. Eh

 2. „Zgodnie z islamskim prawem Szariatu, mężczyzna skazany za gwałt na kobiecie, otrzymuje karę śmierci.”
  A jakie warunki musi spelnic poszkodowana aby udowodnic winę przestepcy??

 3. co do > 17. Mężczyzna powinien opiekować się swoją żoną .POWINIEN BYĆ W ARTYKULE DLA CHRZEŚCIJAN UMIESZCZONE IŻ W bibili jest fragmenT (Efezjan 5:28, 33 ): 28 Mężowie powinni tak miłować swe żony, jak własne ciała. Kto miłuje swą żonę, ten samego siebie miłuje, 29 bo nigdy nikt nie miał w nienawiści swego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus zbór, 30 ponieważ jesteśmy członkami jego ciała. 31 „Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje staną się jednym ciałem”. 32 Wielka jest ta święta tajemnica. A ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i zboru. 33 Ale niech też każdy z was z osobna tak miłuje swoją żonę, jak samego siebie, żona zaś winna mieć głęboki respekt dla swego męża.

  więc mężowie CHRZEŚCIJAŃSCY NIE POWINNI UŻYWAĆ PRZEMOCY W DOMU ;]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *