Relacje międzykulturowe, Ewa Sowa-Behtane (Fot. Harold R Cologne / Flickr)

Relacje międzykulturowe, Ewa Sowa-Behtane (Fot. Harold R Cologne / Flickr)

Relacje międzykulturowe [NOWOŚĆ]

Do księgarń trafiła właśnie najnowsza książka pod redakcją naukową dr Ewy Sowy-Behtane, autorki publikacji „Rodziny wielokulturowe„. „Relacje międzykulturowe” to lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi, prowadzeniem dialogu międzykulturowego i rozwiązywaniem konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym.

Monografia pod redakcją Ewy Sowy-Behtane „Relacje międzykulturowe” jest bardzo interesującą publikacją dotycząca ważnej i aktualnej problematyki. Jest ona szczególnie istotna w świetle dzisiejszych intensywnych migracji oraz problemów uchodźczych, z jakim współcześnie mamy do czynienia. Relacja międzykulturowa, jak podkreśla redaktorka tomu, jest związana z procesem integracji i komunikacji, przy czym osoby uczestniczące w tej relacji pochodzą z różnych kultur. Od kompetencji i wrażliwości międzykulturowej interlokutorów zależy, czy komunikacja będzie zrealizowana skutecznie i czy zostaną osiągnięte cele obydwu stron. Do sprawnej komunikacji międzykulturowej konieczna jest edukacja i niniejsza publikacja ma także temu służyć. (Z recenzji dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, prof. UP)

W publikacji prezentowane są nowe zjawiska społeczne, mające konsekwencje dla edukacji, a zwłaszcza dla edukacji międzykulturowej. (…) Wpisuje się ona w debatę podjętą na fali wydarzeń europejskich z ostatnich kilkunastu miesięcy. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna i powinny się z nią zapoznać osoby zaangażowane w edukację międzykulturową, studenci, nauczyciele, animatorzy, pracownicy ośrodków edukacyjnych, opiekuńczych, domów kultury i innych. Autorzy uwzględnili szerszy świat kulturowy, także pozaeuropejski i pozachrześcijański. Publikacja może stanowić inspirację do dalszych badań i analiz. Stanowi ona propozycję popularyzującą – wśród pedagogów, praktyków i innych osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną – ideę edukacji międzykulturowej i tym samym może przyczynić się do doskonalenia rzeczywistości edukacyjnej. Publikacją mogą być także zainteresowane osoby żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. (Z recenzji dr hab. Barbary Grabowskiej)


dr Ewa Sowa-Behtanedr Ewa Sowa-Behtane | Spec. od związków mieszanych i kultury Algierii

Doktor nauk humanistycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki, pedagog, profilaktyk społeczny, autorka wielu artykułów naukowych.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielokulturowych. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe to rodziny wielokulturowe, edukacja międzykulturowa, socjologia wartości, aksjologia, patologie społeczne oraz metody resocjalizacji.

Prywatnie żona Algierczyka, mieszkanka Krakowa, pasjonatka podróży afrykańskich oraz fascynatka kultury Algierii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *