Zapomniane narody Europy

Zapomniane narody Europy

Te narody zniknęły z mapy Europy

Dziś prezentujemy Wam nowe wydanie książki „Zapomniane narody Europy” Jerzego Strzelczyka. Publikacja zdobyła nagrodę w Konkursie im. Jana Długosza (2007).

Zapomniane narody to te, których nie znajdziemy na współczesnych mapach Europy. Bo były w Europie narody, które mocno zaznaczyły swoją obecność, ale wyginęły wytępione lub rozpłynęły się w innych dynamicznie rozwijających się społecznościach. W epoce między starożytnością a średniowieczem, w okresie wędrówek ludów, upadku imperiów, w latach wojen i zamętu, w czasie tworzenia się nowej mapy Europy ich dzieje były jednak tak intrygujące, że warto o nich pamiętać.

Malujący się na niebiesko Piktowie (jak ten przedstawiony na okładce książki) to prawdopodobnie najstarsi mieszkańcy Szkocji posługujący się językiem Celtyckim. Wyróżniali się od Celtów, między innymi tym, że nie dziedziczyli dobra i nazwisko po ojcu, a nie po matce. Oprócz nich na kartach książki poznajemy również tajemniczy lud Wenetów, germańskich Swebów i Longobardów, skośnookich, stepowych Alanów, Chazarów wyznających judaizm i zagadkowych Wiślan, wymarłe plemiona słowiańskie Obodrzyców i Drzewian połabskich oraz Jaćwięgów, do wyginięcia których przyczynili się Polacy. Ze strzępów przekazów, kronik i nielicznych pozostałości archeologicznych autor odtworzył fascynujące historie zapomnianych narodów Europy.

Jerzy Strzelczyk – polski historyk, profesor zwyczajny, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności. Jego zainteresowania naukowe to historia wieków średnich: dzieje polityczne, etniczne i intelektualne wczesnego i pełnego średniowiecza; dzieje Słowiańszczyzny, zwłaszcza zachodniej; dzieje wiedzy geograficznej w średniowieczu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *