Wielokulturowe Podlasie w pigułce. Uczmy dzieci tolerancji religijnej


Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

„Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci” powstawał z myślą o zebraniu w jednym tomie podstawowych informacji na temat religii chrześcijańskiej, judaizmu i islamu. Znalazły się w niej objaśnienia najważniejszych pojęć i symboli religijnych, podstawowe informacje na temat obrzędowości i życia codziennego różnych grup wyznaniowych zamieszkujących Podlasie.

Książka powstawała jako materiał dydaktyczny adresowany przede wszystkim do młodych odbiorców, uczestników prowadzonych od 2011 roku przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa warsztatów „Religie Podlasia„. Chcąc pozyskać zainteresowanie dzieci i młodzieży, położyliśmy nacisk na stworzenie możliwie bogatej szaty graficznej, a materiały tekstowe staraliśmy się zredagować tak przystępnie, jak to było możliwe bez szkody dla poruszanych zagadnień.

Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

Wierzymy, że „Religie Podlasia” mogą stać się podstawą do świadomego, opartego na wiedzy i zrozumieniu formułowania własnych opinii na temat innych religii i ich wyznawców. Doświadczenia zdobyte w czasie pracy nad książką pozwalają nam przypuszczać, że książka ta będzie pożyteczną lekturą również dla dorosłego odbiorcy. Stąd podtytuł „Przewodnik nie tylko dla dzieci”.

Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

Autorzy poszczególnych rozdziałów:

Kościół rzymskokatolicki – dr Bogumił Dziedziul, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nauczyciel katechezy, etyki, a także języka migowego.

Kościół prawosławny – dr Lilla Busłowska, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pełni obowiązki doradcy metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej w rejonie powiatu hajnowskiego przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Kościoły protestanckie – ks. Tomasz Wigłasz, żonaty, ojciec dwojga dzieci: Ezdrasza i Kesji. Z zawodu i powołania Minister, czyli Sługa Słowa Bożego. Proboszcz-administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku i kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Islam – Artur Konopacki, adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje zainteresowania koncentruje na historii ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Tatarów.

Judaizm – Aleksandra Karkowska, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu historii i kultury Żydów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie współpracowniczka Muzeum Historii Żydów Polskich oraz portalu Kadysz Dla Nieobecnych Fundacji Shalom, doktorantka UKSW w Warszawie.

Tagi: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *