Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach (Fot. Marjan Lazarevski / Flickr)

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach (Fot. Marjan Lazarevski / Flickr)

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach

Książka pod redakcją ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sztychmilera wpisuje się w nurt publikacji podejmujących temat wciąż aktualny, wzbudzający duże zainteresowanie, a nierzadko równie silne kontrowersje – zawieranie małżeństwa. Składają się na nią cztery rozdziały.

W rozdziale I („Zawieranie małżeństwa w prawie polskim”) poruszono takie zagadnienia, jak: okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa uwzględnione w polskim prawie rodzinnym, pokrewieństwo jako przeszkoda małżeńska w świetle rozwoju technik wspomaganej prokreacji, zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią, zawarcie małżeństwa przez osobę transseksualną, zawarcie małżeństwa za pośrednictwem pełnomocnika oraz rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej.

Na rozdział II („Zawieranie małżeństwa kanonicznego”) składają się opracowania dotyczące: delegowania uprawnień do asystowania przy zawieraniu małżeństwa, warunków zawierania małżeństw mieszanych, zwarcia małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym, przeszkody przyzwoitości publicznej oraz form zawarcia małżeństwa mieszanego.

Rozdział III („Zawieranie małżeństwa w różnych państwach”) obejmuje omówienie zawierania małżeństwa religijnego w prawie angielskim i skutków cywilnych zawarcia małżeństwa kanonicznego w hiszpańskim systemie prawnym oraz zestawienie zasad zawierania małżeństwa w Polsce, Federacji Rosyjskiej, na Białorusi i Ukrainie. Autorzy ostatniego  rozdziału publikacji („Zawieranie małżeństwa w różnych religiach i kulturach”) zapoznają Czytelnika z często tak mało znanymi mu tematami, jak: małżeństwo mieszane w judaizmie, islamie i chrześcijaństwie na tle prawa rzymskiego i europejskiego, zawieranie i rozwiązywanie małżeństwa w judaizmie rabinicznym, koncepcja małżeństwa, w tym małżeństwa mieszanego, a także pozycja kobiety w islamie, spojrzenie na małżeństwo w religii prawosławnej oraz afrykańskie małżeństwo zwyczajowe na przykładzie wybranych grup etnicznych Togo.


Spis treści:

Wprowadzenie

1. Zawieranie małżeństwa w prawie polskim

Mieczysław Goetel – Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (przeszkody małżeńskie) w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialnoprawne

Magdalena Gołowkin-Hudała – Pokrewieństwo jako przeszkoda małżeńska. Nowe uwarunkowania wynikające z rozwoju technik wspomaganej prokreacji ludzkiej

Alicja Wojciechowska – Zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią

Martyna Seroka – Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie polskim

Aleksandra Wilk – Zawarcie małżeństwa przez osobę transseksualną

Piotr Jantos – Rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej

2. Zawieranie małżeństwa kanonicznego

Wojciech Góralski – Delegowanie uprawnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Ryszard Sztychmiler – Warunki zawierania małżeństw mieszanych

Justyna Krzykowska – Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym

Aleksandra Bitowt – Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Sylwia Bilicka – Forma zawarcie małżeństwa mieszanego

3. Zawieranie małżeństwa w różnych państwach

Tadeusz J. Zieliński – Zawarcie małżeństwa religijnego w procesie angielskim

Piotr Ryguła – Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w hiszpańskim systemie prawnym

Piotr Kasprzyk – Zawarcie małżeństwa w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej – próba syntezy

4. Zawieranie małżeństwa w różnych religiach i kulturach

Jacek J. Pawlik – Afrykańskie małżeństwo zwyczajowe na przykładzie grup etnicznych Togo

Bronisław Sitek – Małżeństwo mieszane w judaizmie, islamie i chrześcijaństwie a system prawa rzymskiego i europejski porządek prawny

Roman Marcinkowski – Zawieranie i rozwiązywanie małżeństwa w judaizmie rabinicznym

Aleksandra Patyna – „Poślubiłam cię za …”. Koncepcja małżeństwa w Koranie oraz tradycji krajów bliskowschodnich

Michał Ptaszyński – Małżeństwa mieszane w islamie

Ilona Kasińska – Pozycja kobiety w małżeństwie  muzułmańskim

Cezary Jasiński – Małżeństwo w Kościele prawosławnym

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *