kosmos, wszechświat, Tesla, numerologia

kosmos, wszechświat, Tesla, numerologia

3, 6, 9. Klucz do wszechświata

Na trójce opiera się kluczowa symbolika wielu systemów religijnych i kulturowych. Symbolizuje ona Boga i świętość, harmonię i doskonałość, wzrost i rozwój, szczęście i świadomość, ład i kosmos, a także czas (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), różne aspekty życia (duchowe, fizyczne i umysłowe) oraz etapy życia (młodość, dojrzałość i starość).

Dla pitagorejczyków była cyfrą doskonałą, oznaczającą początek, środek i koniec. W mitologii greckiej liczba 3 pełni szczególna rolę (3 Gracje, trójgłowy pies Cerber, trójząb Posejdona, trzech sędziów na sądzie podziemnym, 3 Mojry / Parki). Z cyfrą 3 związane było również hellenistyczne bóstwo synkretyczne, powstałe z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Thota, czyli Hermes Trismegistos (Hermes Po Trzykroć Wielki). Reprezentuje on triadę religii, nauki i sztuki, które tworzą w nim pełnię i symbol tajemnej wiedzy alchemików, różokrzyżowców, tradycji ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych.

Trzy jest również nierozłączną częścią „Boskiej komedii” Dantego. Włoski poemat dzieli się na 3 części (Piekło, Czyściec i Niebo), a każda z nich składa się z 33 pieśni.

Boska triada

W tradycji chrześcijańskiej mamy uosobienie jednego Boga w trzech postaciach tzw. Trójca Święta, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Doktryna ta pochodzi prawdopodobnie ze starożytnych wierzeń Mezopotamii, Egiptu, Grecji i cywilizacji celtyckiej. Cyfra ta pojawia się również w najważniejszych scenach biblijnych: rasa ludzka wywodzi się od trzech synów Noe, Jezus nauczał przez 3 lata, trzej Mędrcy ze Wschodu przynoszą 3 dary dla dzieciątka Jezus, kogut 3 razy zapiał nim Piotr 3 razy zaparł się Jezusa, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, Bóg jest po trzykroć święty itp.

Co ciekawe, o ile chrześcijaństwo potrafi znaleźć wspólny język z innymi religiami monoteistycznymi (judaizm, islam), o tyle stanowczo odcina się od hinduizmu, jako religii politeistycznej. Tymczasem – przynajmniej pod tym względem – dużo mu bliżej do hinduizmu niż do islamu, gdzie Trójca Święta jest traktowana jako wielobóstwo i najcięższy grzech. W hinduizmie natomiast również mamy trójpostaciowe bóstwo Trimurti, co oznacza „ten o trzech formach”: Brahma czyli stwórca, Wisznu czyli życie i Shiwa czyli śmierć. Według wierzeń hinduskich, najwyższy duch umieścił Brahmę po swej prawej stronie, aby stworzył świat, Wisznu po lewej, aby go ochraniał, a Shiwę  pośrodku, aby go zniszczył.

3 w świętej geometrii

Cyfrę 3 symbolizuje trójkąt równoboczny, który reprezentuje doskonałe zrównoważenie dwóch przeciwstawnych elementów przez trzeci element pośredniczący. Stanowi on najbardziej podstawowy system dynamiki energii. Zawiera w sobie ważne informacje, m. in. o proporcjach tworzących harmonię w muzyce. Od starożytności posługiwano się nim do przedstawiania czterech podstawowych żywiołów:

  • trójkąt w pozycji pionowej reprezentuje ogień i biegun męski;
  • trójkąt odwrócony reprezentuje wodę i biegun żeński;
  • przekreślony poziomą linią trójkąt w pozycji pionowej reprezentuje powietrze i ducha;
  • przekreślony poziomą linią w środku trójkąt odwrócony reprezentuje ziemię i materię.

W islamie trójkąt równoboczny to symbol duszy proroków, która podlega trzem siłom: boskiej, anielskiej i ludzkiej, a także punkt wyjścia dla gwiazdy sześcioramiennej  (głównego elementu pieczęci Salomona, stosowanej w magii arabsko-muzułmańskiej).

W 3D trójkąt jest przedstawiony jako czworościan (trójboczna piramida o trójkątnej podstawie). Platon skojarzył czworościan z elementem ognia. Element ognia można interpretować jako boski ogień (światło). Daje moc zmiany poprzez kreację, ale należy się z nią obchodzić z najwyższą ostrożnością. Zasada ta jest skodyfikowana w Wicca jako Reguła Trzech (lub Prawo Powrotu), która stwierdza, że kiedy dana osoba używa energii do tworzenia, czy to pozytywnej, czy negatywnej, powróci ona do tej osoby trzy razy. Innymi słowy, stworzenie tworzy karmę, która może być pozytywna lub negatywna. Triquetra (Węzeł celtycki) składa się z trzech Vesica Piscis i odzwierciedla zasadę „Cokolwiek zrobisz, powróci to do Ciebie z potrójną siłą”.

Warto na koniec jeszcze zauważyć, że dwa trójkąty równoboczne, skierowane wierzchołkami w przeciwnych kierunkach i nałożone na siebie, utworzą gwiazdę Dawida – również potężny symbol. A dwa czworościany (trójkąty równoboczne w 3D) utworzą merkabę. Osobiście jestem przekonana, że poszukiwania na tym polu mogą doprowadzić nas do niesamowitych i zaskakujących wniosków. Ale nie byłam pierwsza, która na to wpadła…

Tesla i ciąg 3, 6, 9

Nikola Tesla powiedział, że tajemnica wszechświata tkwi w cyfrach 3,6,9. I nie jest sekretem, że miał na ich punkcie obsesję. Obchodził domy 3 razy dookoła. Sypiał w hotelowych pokojach o numerach złożonych z trójek. Niektórzy uważają, że Tesla jako autystyk cierpiał z powodu różnych natręctw liczbowych i nie należy doszukiwać się większego sensu w jego słowach. A jednak…

Jakkolwiek byśmy zestawili liczby 3,6 i 9, to po ich zsumowaniu i zredukowaniu do jednej cyfry zawsze otrzymamy 3, 6 lub 9.

3+3 = 6

3+6 = 9

6+6 = 12 (1+2 = 3)

6+9 = 15 (1+5 = 6)

9+9 = 18 (1+8 = 9)

3+9 = 12 (1+2 = 3)

Itd. Podobnie to wygląda w przypadku mnożenia.

3×3 = 6

3×6 =18 (1+8 =  9)

6×6 = 36 (3+6 = 9)

6×9 = 54 (5+4 = 9)

9×9 = 81 (8+1 = 9)

3x3x3 = 27 (2+7 = 9)

Itd. Poza tym, z wykorzystaniem tych cyfr możemy stworzyć taki oto ciąg, w którym wynikiem znowu są 3, 6 i 9.

3 + 6 = 9

6 + 9 = 15 ( 1+5 = 6)

9 + 15 = 24 ( 2+4 = 6)

15 + 24 =39 ( 3+9  = 12; 1+2 = 3)

24 + 39 = 63 ( 6+3 = 9)

39 + 63 = 102 ( 1+0+2 = 3)

Marko Rodin uważa, że te liczby to wektor z  trzeciego do czwartego wymiaru i nazywa je polem strumienia (flux shield). Randy Powel uważa zaś, że to klucz do darmowej energii, jaką opracował Tesla.

Boskie wibracje solfezowe

3, 6 i 9 to również istotny element „częstotliwości Solfeggio”. Antyczna skala solfeggio zawierała 6 tonów – elektromagnetycznych częstotliwości dźwiękowych, doskonałych wibracji, które prowadzą do jedności z Bogiem. Horowitz dodał do niej 3 kolejne tony, dzięki czemu obecnie skala składa się z 9 tonów. Co ciekawe, kiedy zredukujemy wszystkie dziewięć częstotliwości numerologicznie, otrzymamy powtarzający się ciąg 3 – 6 – 9, czyli liczby, które stanowią „trzon” skali solfeggio.

174 Hz (1+7+4 = 12; 1+2 = 3)

285 Hz (2+8+5 = 15; 1+5 = 6)

396 Hz (3+9+6 =18; 1+8 = 9)

417 Hz (4+1+7 = 12; 1+2 = 3)

528 Hz (5+2+8 = 15; 1+5 = 6)

639 Hz (6+3+9 = 18; 1+8 = 9)

741 Hz (7+4+1 = 12; 1+2 = 3)

852 Hz (8+5+2 = 15; 1+5 = 6)

963 Hz (9+6+3 = 18; 1+8 = 9)

Frekwencja 396 Hz uwalniania od poczucia winy i strachu, przemiana żal w radość, manifestuje zdrowie, materialne sukcesy, pewność siebie, zmienia negatywne emocje w pozytywne i pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój.

Frekwencja 639 Hz to relacje międzyludzkie.

Częstotliwość ta pomaga pozbierać się po bolesnym rozstaniu, uwolnić się od urazów i traum, w problemach z nazywaniem lub pokazywaniem emocji, uzależnieniem emocjonalnym, zazdrością i depresją.

Frekwencja 963 Hz to doświadczenie stanu “oneness” – jedności ze wszystkim, co istnieje. To przebudzenie i powrót do naturalnego stanu. Częstotliwość ta aktywuje szyszynkę, która jest odpowiedzialna za produkcję melatoniny (hormonu snu), dlatego jest zalecana do słuchania osobom przewlekle zestresowanym, cierpiącym na bezsenność.

3, 6, 9, 33, 66, 99, 333, 666, 999…

Osobiście również uważam, że nie da się w pełni zrozumieć znaczenia trójki, nie uwzględniając również jej wielokrotności. Albowiem trójka nie jest wartością samą w sobie, a raczej otwiera ona cały kod: 3, 6, 9…, który to tworzy prawo wszechświata.

6 jako podwojenie wartości cyfry 3 jest podwójnie potężna. Szóstka w Biblii oznacza często człowieka, gdyż według Księgi Rodzaju Bóg stworzył mężczyznę i kobietę właśnie szóstego dnia. 6 to również symbol niedoskonałości, bo jest o 1 mniejsza od oznaczającej boską pełnię siódemki.

A ponieważ dla kultury semickiej charakterystyczne było „symboliczne wzmacnianie” liczb przez kilkukrotne powtarzanie cyfry „wyjściowej”, to 666 również odnosi się do człowieka, a nie Antychrysta, jak wielu mylnie sądzi. A całe nieporozumienie wzięło się ze źle zinterpretowanej Apokalipsy świętego Jana:

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć (Ap 13,18).

Jan apostoł wyraźnie wskazuje, że 666 jest liczbą człowieka, a mądry człowiek ma na jej podstawie liczbę Bestii sam obliczyć.

Biorąc pod uwagę, że każdej wartości numerycznej przypisane są odpowiednie litery, to w języku hebrajskim wartości 6 przypisana jest litera waw. Stąd wzięła swój początek teoria, jakoby biblijną bestią był internet (www = World Wide Web).

9 natomiast, jako że mieści w sobie trzy trójki, stanowi boską kulminację, która zawiera w sobie zarówno punkt początkowy, jak i całość próżni. Reprezentuje zatem wszystko i nic. Piekło Dantego, składające się z dziewięciu kręgów o jakim czytamy w jego sławnym poemacie pt. „Boska komedia” i dziewięć miesięcy rozwija się ludzki płód w łonie matki.

33 – W masonerii są 33 stopnie wtajemniczenia. Tylko mała grupa osób jest dopuszczana do poznania pełnej prawdy. Zdecydowana większość masonów nigdy nie przekracza pierwszych 3 stopni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *