Tajemnica liczb 369. Klucz Tesli do wszechświata i metoda manifestacji marzeń


nikola tesla, metoda 369, klucz do wszechświata, znaczenie liczb 369

 

Gdybyś tylko znał doniosłość cyfr 3, 6 i 9 miałbyś klucz do wszechświata. (Nikola Tesla)

Nikola Tesla powiedział, że tajemnica wszechświata tkwi w cyfrach 3,6,9. I nie jest sekretem, że miał na ich punkcie obsesję. Z niewiadomych przyczyn, kierował się w życiu liczbami podzielnymi przez 3 np. zamawiał 18 ręczników, mieszkał wyłącznie na piętrach i w pokojach hotelowych, których numery podzielne były przez 3, a przed wejściem do każdego budynku trzykrotnie go obchodził. Niektórzy uważają, że Tesla jako autystyk cierpiał z powodu różnych natręctw liczbowych i nie należy doszukiwać się większego sensu w jego słowach. A jednak!

Boska triada

Na trójce opiera się kluczowa symbolika wielu systemów religijnych i kulturowych. Symbolizuje ona Boga i świętość, harmonię i doskonałość, wzrost i rozwój, szczęście i świadomość, ład i kosmos, a także czas (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), różne aspekty życia (duchowe, fizyczne i umysłowe) oraz etapy życia (młodość, dojrzałość i starość).

Dla pitagorejczyków była cyfrą doskonałą, oznaczającą początek, środek i koniec. W mitologii greckiej liczba 3 pełni szczególna rolę (3 Gracje, trójgłowy pies Cerber, trójząb Posejdona, trzech sędziów na sądzie podziemnym, 3 Mojry / Parki). Z cyfrą 3 związane było również hellenistyczne bóstwo synkretyczne, powstałe z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Thota, czyli Hermes Trismegistos (Hermes Po Trzykroć Wielki). Reprezentuje on triadę religii, nauki i sztuki, które tworzą w nim pełnię i symbol tajemnej wiedzy alchemików, różokrzyżowców, tradycji ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych.

Trzy jest również nierozłączną częścią „Boskiej komedii” Dantego. Włoski poemat dzieli się na 3 części (Piekło, Czyściec i Niebo), a każda z nich składa się z 33 pieśni.

W tradycji chrześcijańskiej mamy uosobienie jednego Boga w trzech postaciach tzw. Trójca Święta, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Doktryna ta pochodzi prawdopodobnie ze starożytnych wierzeń Mezopotamii, Egiptu, Grecji i cywilizacji celtyckiej. Cyfra ta pojawia się również w najważniejszych scenach biblijnych: rasa ludzka wywodzi się od trzech synów Noe, Jezus nauczał przez 3 lata, trzej Mędrcy ze Wschodu przynoszą 3 dary dla dzieciątka Jezus, Piotr 3 razy zaparł się Jezusa, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, Bóg jest po trzykroć święty itp. Według proroctw, kiedy zostanie odnalezionaTrzecia Świątynia Jerozolimska, wówczas Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie na świat, aby osądzić ludzi.

Co ciekawe, o ile chrześcijaństwo potrafi znaleźć wspólny język z innymi religiami monoteistycznymi (judaizm, islam), o tyle stanowczo odcina się od hinduizmu, jako religii politeistycznej. Tymczasem – przynajmniej pod tym względem – dużo mu bliżej do hinduizmu niż do islamu, gdzie Trójca Święta jest traktowana jako wielobóstwo i najcięższy grzech. W hinduizmie natomiast również mamy trójpostaciowe bóstwo Trimurti, co oznacza „ten o trzech formach”: Brahma czyli stwórca, Wisznu czyli życie i Shiwa czyli śmierć. Według wierzeń hinduskich, najwyższy duch umieścił Brahmę po swej prawej stronie, aby stworzył świat, Wisznu po lewej, aby go ochraniał, a Shiwę  pośrodku, aby go zniszczył.

3 w Świętej Geometrii

Cyfrę 3 symbolizuje trójkąt równoboczny, który reprezentuje doskonałe zrównoważenie dwóch przeciwstawnych elementów przez trzeci element pośredniczący. Stanowi on najbardziej podstawowy system dynamiki energii. Zawiera w sobie ważne informacje, m. in. o proporcjach tworzących harmonię w muzyce. Od starożytności posługiwano się nim do przedstawiania czterech podstawowych żywiołów:

 • trójkąt w pozycji pionowej reprezentuje ogień i biegun męski;
 • trójkąt odwrócony reprezentuje wodę i biegun żeński;
 • przekreślony poziomą linią trójkąt w pozycji pionowej reprezentuje powietrze i ducha;
 • przekreślony poziomą linią w środku trójkąt odwrócony reprezentuje ziemię i materię.

W islamie trójkąt równoboczny to symbol duszy proroków, która podlega trzem siłom: boskiej, anielskiej i ludzkiej, a także punkt wyjścia dla gwiazdy sześcioramiennej  (głównego elementu pieczęci Salomona, stosowanej w magii arabsko-muzułmańskiej).

W 3D trójkąt jest przedstawiony jako czworościan (trójboczna piramida o trójkątnej podstawie). Platon skojarzył czworościan z elementem ognia. Element ognia można interpretować jako boski ogień (światło). Daje moc zmiany poprzez kreację, ale należy się z nią obchodzić z najwyższą ostrożnością. Zasada ta jest skodyfikowana w Wicca jako Reguła Trzech (lub Prawo Powrotu), która stwierdza, że kiedy dana osoba używa energii do tworzenia, czy to pozytywnej, czy negatywnej, powróci ona do tej osoby trzy razy. Innymi słowy, stworzenie tworzy karmę, która może być pozytywna lub negatywna. Triquetra (Węzeł celtycki) składa się z trzech Vesica Piscis i odzwierciedla zasadę „Cokolwiek zrobisz, powróci to do Ciebie z potrójną siłą”.

Warto na koniec jeszcze zauważyć, że dwa trójkąty równoboczne, skierowane wierzchołkami w przeciwnych kierunkach i nałożone na siebie, utworzą gwiazdę Dawida – również potężny symbol (ale o tym za chwilę). A dwa czworościany (trójkąty równoboczne w 3D) utworzą merkabę. Osobiście jestem przekonana, że poszukiwania na tym polu mogą doprowadzić nas do niesamowitych i zaskakujących wniosków. Ale nie byłam pierwsza, która na to wpadła…

Tajemnica szóstki

Osobiście również uważam, że nie da się w pełni zrozumieć znaczenia trójki, nie uwzględniając również jej wielokrotności. Albowiem trójka nie jest wartością samą w sobie, a raczej otwiera ona cały kod: 3, 6, 9…, który to tworzy prawo wszechświata.

6 jako podwojenie wartości cyfry 3 jest podwójnie potężna. Szóstka w Biblii oznacza często człowieka, gdyż według Księgi Rodzaju Bóg stworzył mężczyznę i kobietę właśnie szóstego dnia. 6 to również symbol niedoskonałości, bo jest o 1 mniejsza od oznaczającej boską pełnię siódemki.

A ponieważ dla kultury semickiej charakterystyczne było „symboliczne wzmacnianie” liczb przez kilkukrotne powtarzanie cyfry „wyjściowej”, to 666 również odnosi się do człowieka, a nie Antychrysta, jak wielu mylnie sądzi. A całe nieporozumienie wzięło się ze źle zinterpretowanej Apokalipsy świętego Jana:

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć (Ap 13,18).

Jan apostoł wyraźnie wskazuje, że 666 jest liczbą człowieka, a mądry człowiek ma na jej podstawie liczbę Bestii sam obliczyć.

Biorąc pod uwagę, że każdej wartości numerycznej przypisane są odpowiednie litery, to w języku hebrajskim wartości 6 przypisana jest litera waw. Stąd wzięła swój początek teoria, jakoby biblijną bestią był internet (www = World Wide Web).

Magia dziewiątki

Dziewiątka natomiast, jako że mieści w sobie trzy trójki, stanowi boską kulminację, która zawiera w sobie zarówno punkt początkowy, jak i całość próżni. Reprezentuje zatem wszystko i nic. Piekło Dantego, składające się z dziewięciu kręgów o jakim czytamy w jego sławnym poemacie pt. „Boska komedia” i dziewięć miesięcy rozwija się ludzki płód w łonie matki.

Co więcej, sumy wielokrotności 9 zawsze dają nam po zredukowaniu do jednej cyfry 9. Przykładowo 9×2 = 18 (1+8 = 9), 9×3 = 27 (2+7 = 9), 9×4 = 36 (3+6 = 9), 9×5 = 45 (4+5 = 9)…

Matematyczny fenomen liczb 3,6,9

Marko Rodin uważa, że 3,6 i 9 to wektor z  trzeciego do czwartego wymiaru i nazywa je polem strumienia (flux shield). To pole wyższej energii i wpływa na układ energetyczny pozostałych 6 punktów. W matematyce wirowej znajduje się samopowtarzający się ciąg: 1, 2, 4, 8, 7, 5 i zonwu 1, 2, 4, 8, 7, 5 i jeszcze raz 1, 2, 4… Podwojona 1 daje 2, podwojone 2 daje 4, podwojone 4 daje 8, podwojone 8 daje 16 (czyli 1+6 daje 7). Podwojone 16 daje 32 (czyli 3+2 daje 5)… Jak widać, w tych ciągach nie ma 3, 6, ani 9. W drugą stronę zaczynając od jedynki jest podobnie. 1 podzielone na pół daje 0.5 (0+5 daje 5), 5 na pół to 2,5 (2+5 daje 7) itd. Jak widać, w tych ciągach nie ma 3, 6, ani 9. Zdają się być poza tymi ciągami. Randy Powel, uczeń Rodina, uważa zaś, że to klucz do darmowej energii, jaką opracował Tesla.

Co jednak, jeśli będziemy podwajać liczby 3,6 i 9? 3 podwojone daje 6, 6 podwojone daje 12 (czyli 1+2=3)… W tym ciągu nie ma z kolei miejsca dla 9, która zdaje się być poza wszystkim. Sumy wielokrotności 9 zawsze dają 9.

Co więcej, jakkolwiek byśmy zestawili liczby 3,6 i 9, to po ich zsumowaniu i zredukowaniu do jednej cyfry zawsze otrzymamy 3, 6 lub 9. 3+3 = 6, 3+6 = 9, 6+6 = 12 (1+2 = 3), 6+9 = 15 (1+5 = 6), 9+9 = 18 (1+8 = 9), 3+9 = 12 (1+2 = 3) itd. Podobnie to wygląda w przypadku mnożenia. 3×3 = 9, 3×9 =27 (2+7 = 9), 6×6 = 36 (3+6 = 9), 6×9 = 54 (5+4 = 9), 9×9 = 81 (8+1 = 9), 3x3x3 = 27 (2+7 = 9) itd. Poza tym, z wykorzystaniem tych cyfr możemy stworzyć taki oto ciąg, w którym wynikiem znowu są 3, 6 i 9. 3 + 6 = 9, 6 + 9 = 15 (1+5 = 6), 9 + 15 = 24 (2+4 = 6), 15 + 24 =39 (3+9  = 12; 1+2 = 3), 24 + 39 = 63 (6+3 = 9), 39 + 63 = 102 (1+0+2 = 3)

My nie stworzyliśmy matematyki. My ją jedynie odkryliśmy. To uniwersalny język praw rządzących wszechświatem. Święta Geometria wskazuje na te same, stale powtarzające się wzory, odkryte w życiu galaktyk, opisujące powstawanie gwiazd, rozwój komórki i ewolucję, a także kierujące cyklami natury… Ich kolejna liczba jest podwojeniem poprzedniej: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256… Ten wzór określa się mianem Blueprint of God lub God`s Thumbprint (Odcisk Boga).

Wszystko w świecie jest strumieniem, miedzy dwoma biegunami. Z jednej strony tego biguna mamy wartości 1, 2, 4, z drugiej 8, 7 i 5. Jeśli dodamy tu bieguny elektryczne, uzyskamy wahadło zbliżone kształtem do symbolu nieskończoności. Ruch takiego układu jest regulowany przez 3 i 6. 3 reguluje 1, 2 i 4 a 6, reguluje 8, 7 i 5. Sumy również się zgadzają 1+2 = 3, 2+4 = 6, 4+8 = 12 (1+2 = 3), 8 +7 = 15 (1+5 = 6) itd. Powstaje kolejny ciąg: 3, 6, 3, 6… ale nie ma tam 9. Dopiero 3+6 daje 9, i właśnie 9 zdaje się określać całość.

Boskie wibracje Solfeggio

3, 6 i 9 to również istotny element „częstotliwości Solfeggio”. Antyczna skala solfeggio zawierała 6 tonów – elektromagnetycznych częstotliwości dźwiękowych, doskonałych wibracji, które prowadzą do jedności z Bogiem. Horowitz dodał do niej 3 kolejne tony, dzięki czemu obecnie skala składa się z 9 tonów. Co ciekawe, kiedy zredukujemy wszystkie dziewięć częstotliwości numerologicznie, otrzymamy powtarzający się ciąg 3 – 6 – 9, czyli liczby, które stanowią „trzon” skali Solfeggio.

Frekwencja 174 Hz (1+7+4 = 12; 1+2 = 3) pozwala uwolnić się od własnych lęków i traum. Pozwala również oczyścić swoją aurę częstotliwości i uśmierzyć ból.

Frekwencja 285 Hz (2+8+5 = 15; 1+5 = 6) leczy rany i wszelkie formy fizycznych dolegliwości. Przyśpiesza rozwój świadomości.

Frekwencja 396 Hz (3+9+6 =18; 1+8 = 9) uwalniania od poczucia winy i strachu, przemiana żal w radość, manifestuje zdrowie, materialne sukcesy, pewność siebie, zmienia negatywne emocje w pozytywne i pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój.

Frekwencja 417 Hz (4+1+7 = 12; 1+2 = 3) pozwala usunąć negatywne wpływy z przeszłości i rozpocząć nowe wezwania w naszym życiu bez oglądania się za siebie. Dzięki niej zaakceptujemy siebie i własne słabości. Dodaje też pewności siebie.

Frekwencja 528 Hz (5+2+8 = 15; 1+5 = 6) to jedna z najważniejszych częstotliwości która potrafi czynić cuda w naszym życiu. Naprawia DNA i dzięki temu zwiększa jasność umysłu i naszą kreatywność. Również dodaje pewności siebie oraz motywuje do zmian w życiu.

Frekwencja 639 Hz (6+3+9 = 18; 1+8 = 9) to relacje międzyludzkie. Częstotliwość ta pomaga pozbierać się po bolesnym rozstaniu, uwolnić się od urazów i traum, w problemach z nazywaniem lub pokazywaniem emocji, uzależnieniem emocjonalnym, zazdrością i depresją.

Frekwencja 741 Hz (7+4+1 = 12; 1+2 = 3) to częstotliwość budzenia intuicji. Pozwala też oczyścić ciało z toksyn i infekcji wirusowych oraz zmienić nawyki żywieniowe. Odpowiednia dla osób mało asertywnych – otwiera nas na wyrażanie własnej opinii i pobudza kreatywność.

Frekwencja 852 Hz (8+5+2 = 15; 1+5 = 6) to częstotliwość która pobudza siły wewnętrzne i samorealizacji. Znakomicie działa na sferę duchową człowieka. Pozwala odnaleźć swoje prawdziwe ja i sens życia.

Frekwencja 963 Hz (9+6+3 = 18; 1+8 = 9) to doświadczenie stanu “oneness” – jedności ze wszystkim, co istnieje. To przebudzenie i powrót do naturalnego stanu. Częstotliwość ta aktywuje szyszynkę, która jest odpowiedzialna za produkcję melatoniny (hormonu snu), dlatego jest zalecana do słuchania osobom przewlekle zestresowanym, cierpiącym na bezsenność.

Co ciekawe, po zsumowaniu wszystkich tych wibracji ze sobą i zredukowaniu ich do jednej cyfry również otrzymamy 9.

Radykalna manifestacja marzeń metodą 369

Metoda 369 jest inspirowana „Boskim kodem” Nikoli Tesli, jednak nie została opracowana przez samego Teslę, a przez Karin Yee. Yee połączyła filozofię Tesli z zasadą 17 sekund Abrahama-Hicka, według której jeśli skupisz się na jakiejś myśli tylko przez 17 sekund, boskie energie zaczną pracować nad tym pomysłem. Ale jeśli uda ci się przeciągnąć tę chwilę do 68 sekund, to rozpocznie się „manifestacja”. 17 sekund myślenia o czymś niejako rozpala manifestację. Spisanie swoich intencji 3, 6 lub 9 razy zajmie ci co najmniej 17 sekund, co pomoże ci wejść w stan prawdziwej manifestacji.

 • Według tej metody powinieneś skoncentrować się na rzeczach, których chcesz od życia i spisywać je 3 razy dziennie: 3 razy rano, 6 razy w środku dnia i wreszcie 9 razy przed snem. Najlepiej jeśli będziesz tak ekspresyjny, jak to tylko możliwe, aby wszechświat wiedział, jak chcesz się czuć. Musisz także układać zdania, których zapisanie zajmie ci więcej niż 17 sekund i włożyć w nie swoje serce i duszę.
 • W internecie możecie natrafić również na uproszczoną wersję tej metody, według której wybierasz sobie 3 rzeczy, których pragniesz, wypowiadasz je na głos 6 razy dziennie, a na koniec skupiasz się na nich przez 9 sekund. Po 21 dniach owe pragnienia zaczynają się rzekomo manifestować.

Kilka strategii może wzmocnić twoją manifestację:

 • kiedy piszesz, wizualizuj, że już to masz, wyobrażaj to sobie jako rzeczywiste;
 • nie wizualizuj w jaki sposób to ma do ciebie trafić tylko sam efekt końcowy, a najlepiej to uczucie, które będzie ci towarzyszyć, jak już to dostaniesz;
 • formułuj zdania w czasie dokonanym, jakbyś już miał to, co manifestujesz, i dodaj jak się z tym czujesz;
 • spisane zdania przeczytaj jeszcze na głos odpowiednią ilość razy.

Ta praktyka – niezależnie od tego który wariant wybierzesz – ma swoje uzasadnienie w numerologii tych liczb. 3 bezpośrednio łączy nas ze wszechświatem / źródłem, 6 reprezentuje siłę, którą mamy w sobie, a 9 pomaga nam porzucić przeszłość i uwalnia od wątpliwości. Również częstotliwość jest ważnym czynnikiem w praktykach manifestacji.

Tagi: , , , , ,

2 Replies to “Tajemnica liczb 369. Klucz Tesli do wszechświata i metoda manifestacji marzeń”

 1. sprawy związane z liczbami 3 6 9 i pozostałymi cyframi, liczbami wywołują szok po zapoznaniu się. Nie są przypadkiem, tylko obiektywne. Jest tego mnóstwo, i pytanie, co niektórzy ludzie na ten temat wiedzieli. I oczywiście ma to wpływ na świat i są pozostałości. Zwracając uwagę tylko na drobna stronę występowanie cyfr 3 6 9 jako cyfr, liczb. Człowiek ma 10 palców i liczy w systemie dziesiętnym. Tymczasem jest 12 godzin, 12 miesięcy, (12) : 1+2=3. 360 stopni (360) 3+6+0= 9 . Wspomina się jeszcze o wibracjach, oscylacjach – praktyczne silniki i nadajniki tworzył Tesla. Spośród liczb 3 6 9 [9] odgrywa role szczególną. Liczby 3 6 9 można określić jako niebinarne, a tonację opartą o 432(4+3+2=9) Herce jako harmoniczną, w odróżnieniu od administracyjnej 440 Hz. Występuje to też jako budowa kwiatów, listków, galaktyk. W azjatyckim podziale składników na 2 połączone. Kwadrat wedyjski jest naprawdę szokującym dowodem powiązania opartego o 9, znany od dawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *