Kybalion. 7 Sekretów Manifestacji i wydarzania rzeczywistości według Hermetyków


kybalion, hermetyzm, manifestowanie rzeczywistości

Kybalion to hermetyczny traktat z 1908 roku, autorstwa anonimowych osób, podpisujących się jako Trzej Wtajemniczeni. Zawartość tej książki ma być częścią nauk Hermesa Trismegistosa – synkretycznego bóstwa hellenistycznego, łączącego w sobie cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Thota. Każdy z nas posiada magiczne zdolności. Otrzymałeś je od Boga (albowiem zostałeś stworzony na Jego podobieństwo) i żyjesz po to, aby nauczyć się korzystać z nich w celu szerzenia miłości. Pomoże ci w tym „Kybalion” – klasyczny poradnik ezoteryczny Hermetyków. Podobno samo przebywanie w jego pobliżu już przynosi korzyści, nawet jeśli się go nie czyta. Może więc warto wsunąć go w nocy pod poduszkę…

Usta mądrości zamknięte są dla wszystkiego z wyjątkiem uszu Zrozumienia. (Kybalion)

Jeśli wiedziony ciekawością wdepnąłeś tu i czytasz teraz ten tekst lub oglądasz nasz film, znaczy że dla ciebie nadszedł już czas. „Kybalionu” nie zrozumie bowiem nikt, kto nie jest gotowy.

Sztuka Alchemii Hermetycznej nie zajmowała się, jak sądzono, przemianą zwykłego metalu w złoto za pomocą „kamienia filozoficznego”, lecz władaniem siłami mentalnymi i transmutacją obrazu niepożądanego w obraz pożądany. Wszystko jest zaledwie złudzeniem, skumulowaniem energii, tak samo jak myśl. A to sprawia, że tak samo łatwo uwolnić lub przyciągnąć coś wielkiego, uleczyć i dokonać manifestacji czegoś małego. Jeśli wszystko jest mentalne, transmutacja zmienia nie tylko uwarunkowania mentalne, ale także materialne! Mało jasne? Za chwilę wszystko się rozjaśni…

Siedem jest Praw Prawdy; ten kto je zna rozumiejąc, posiądzie Magiczny Klucz, pod którego dotykiem wszystkie Drzwi Świątyni stoją otworem. (Kybalion)

1. Mentalizm – Wszystko jest Umysłem, Wszechświat jest Mentalny.

Cały Wszechświat, również ty i ja, jesteśmy stworzeni przez wszechotaczający Boski Umysł, jego myśli i formy myślowe (myślokształty). Stwórca jest WSZYSTKIM, a my żyjemy wewnątrz Jego umysłu. Twój umysł (twoje wyższe „ja”) jest przedłużeniem tego Boskiego Umysłu i jego tworem. Wymienione tu prawa nie dotyczą Wszystkiego, albowiem to Wszystko stanowi Prawo. Kiedy jednak Wszystko manifestuje się na najniższych płaszczyznach, działa według Prawa i Reguły. Wewnątrz Nieskończonego Umysłu istnieją także miliony innych Wszechświatów, a w nich istoty o wielkiej potędze, które kiedyś przypominały nas, allbo nawet znajdowały się na niższych poziomach. Zarówno my, jak i te istoty będziemy nadal się rozwijać, albowiem takie jest przeznaczenie wszystkich dusz. Śmierć to jedynie narodziny do nowego życia na wyższych i coraz to wyższych poziomach. U kresu Wielkiego Cyklu Eonów, Wszystko wciągnie w siebie z powrotem wszystkie stworzenia i wrócimy do domu 🙂

Materia jest jednocześnie iluzoryczna i prawdziwa. Ciesz się światem materialnym, ale nie zgub się w jego iluzjach. Możesz doświadczać ciał stałych (dotykać je, poczuć ich zapach, posmakować, usłyszeć) więc uznajesz je za rzeczywiste, ale pod mikroskopem stałe obiekty okazują się tylko wibrującymi atomami, które zawarte są we Wszystkim i przez Nie zasilane. Hermetycy uczą, by nie lunatykować przez życie jakby wszystko było iluzją. Ponieważ zamieszkujemy ludzkie ciała, materia jest dla nas rzeczywista. Możesz przejąć kontrolę nad swoim materialnym istnieniem, akceptując istnienie materii w obrębie iluzji i stosując wyższe siły transmutacji i Kreacji Mentalnej.

Wszystko jest wszechobecne w każdej cząstce Wszechświata. Co nie znaczy jednak, że każda cząstka Wszechświata jest Wszystkim. Tak jak kropla oceanu nie może powiedzieć, że jest oceanem, tak ty – mimo iż zawierasz w sobie cząstkę Wszystkiego – nie możesz powiedzieć, że jesteś Wszystkim. Nigdy nie zapominaj o tej cząstce Wszystkiego w tobie. Wzniesiesz się tak wysoko na duchowej skali życia, jak bardzo zdasz sobie sprawę z istnienia Ducha w tobie.

2. Zgodność – Jak na górze, tak na dole. Jak na dole, tak na górze.

Na górze (Wszechświat) rozszerza się i tworzy tak samo jak na dole (materia), poprzez obrazy mentalne. To ty sam tworzysz swój własny Wszechświat dzięki mentalnym obrazom, które utrzymujesz. Twój Wszechświat jest kreacją twojego skończonego umysłu, podczas gdy Wszechświat stworzony przez Wszystko jest kreacją Jego nieskończonego umysłu. Wszechświat (stworzony przez Wszystko) i Świat (tworzony przez ciebie) są do siebie zbliżone, ale różnią się bezgranicznie w stopniu.

Wszechświat dzieli się na Trzy Wielkie Płaszczyzny, które wzajemnie się przenikają:
a) Wielką Płaszczyznę Fizyczną (gęste formy energii o niskich wibracjach), złożoną z siedmiu Mniejszych Płaszczyzn Fizycznych:

 • I. Płaszczyzna Materii (A) – materia w ciałach stałych, płynnych i gazowych
 • II. Płaszczyzna Materii (B) – wyższe i bardziej subtelne i promieniujące formy materii np. fale radioaktywne i cząsteczki
 • III. Płaszczyzna Materii (C) – najsubtelniejsza i najmniej wyraźna materia, której istnienia nie domyślają się zwykli uczeni
 • IV. Płaszczyzna Substancji Eterycznej – eter, przenikający wszelką przestrzeń wszechświata i stanowiąca przekaźnik dla fal energii
 • V. Płaszczyzna Energii (A) – ciepło, światło, magnetyzm, elektryczność i przyciąganie (grawitacja, kohezja, chemiczne powinowactwo)
 • VI. Płaszczyzna Energii (B) – Subtelne Siły Natury czyli wyższe formy energii, nie odkryte jeszcze przez naukę
  (przenoszą one energię zjawisk mentalnych takich jak telepatia)
 • VII. Płaszczyzna Energii (C) – energia tak wysoce uporządkowana, że posiada wiele z charakterystyk „życia”

b) Wielką Płaszczyznę Mentalną (istoty żywe, znane nam z naszego codziennego życia i inne formy znane jedynie okultystom)

 • I. Płaszczyzna Umysłu Minerałów – uwarunkowania istot, które ożywiają minerały i związki chemiczne (nie mylić z molekułami, atomami i cząsteczkami)
 • II. Płaszczyzna Umysłu Elementali (A) – elementale czyli najbardziej podstawowe istoty, niewidoczne dla ludzkich zmysłów. Ich inteligencja oscyluje pomiędzy inteligencją minerału i istoty chemicznej z jednej strony, a istot z królestwa roślin z drugiej.
 • III. Płaszczyzna Umysłu Roślin – królestwa Świata Roślinnego (rośliny obdarzone są życiem, umysłem i duszą)
 • IV. Płaszczyzna Umysłu Elementali (B) – wyżej wibrujące i bardziej inteligentne elementale
 • V. Płaszczyzna Umysłu Zwierząt – istoty, jednostki czy dusze ożywiające zwierzęce formy życia
 • VI. Płaszczyzna Umysłu Elementali (C) – najmocniej wibrujące i najbardziej inteligentne istoty jak wróżki, elfy, krasnale itp.
 • VII. Płaszczyzna Ludzkiego Umysłu – ludzkie życie i mentalność. na płaszczyznę tę składa się 7 poziomów, od najniżej wibrującego i najmniej inteligentnego, do najwyżej wibrującego i najbardziej inteligentnego. Zajęło nam miliony lat wejście na czwarty poziom wibracji i inteligencji.

c) Wielką Płaszczyznę Duchową – anioły, archanioły, oświeceni mistrzowie i bóstwa (rozszerzają swoje wpływy w procesie ewolucji i kosmicznego rozwoju, interweniują i pomagają w świecie ludzi) oraz istoty wibrujące najszybciej (ludzie na poziomie adepta lub awatara plasują się na samym dole tej płaszczyzny).

Analogicznie nasz świat dzieli się na 3 płaszczyzny, pomiędzy którymi istnieje zgodność, harmonia i porozumienie, a które operują według tych samych siedmiu duchowych praw:
a) płaszczyznę fizyczną (materie, substancje eteryczne i energie);
b) płaszczyznę mentalną (umysł minerałów – siła myślowa w królestwie minerałów, umysł roślinny – inteligencja zawierająca się w roślinach, itd);
c) płaszczyznę duchową (aniołowie, archaniołowie, bóstwa).

Płaszczyzny nie są miejscami, stanami czy uwarunkowaniami, ale posiadają „czwarty wymiar” wibracji. Każda płaszczyzna wibruje w różnym tempie. Wyższe płaszczyzny duchowe wibrują najszybciej, a niższe płaszczyzny materialne najwolniej. Dlatego materia sprawia wrażenie gęstej i solidnej.

3. Wibracja – Nic nie spoczywa; wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje.

By zmieni swój nastrój lub stan mentalny – zmień swoją wibrację. (Kybalion)

We wszechświecie wszystko się porusza, również obiekty nieożywione (ich atomy wibrują energią Wszystkiego). Różnimy się tylko natężeniem wibracji. Wszystko wibruje w równomiernym tempie. Materia wibruje najniżej. Gdyby wprawiono materię w wystarczająco szybki ruch wirowy lub wibracje to stałby się on niewidzialny dla ludzkich zmysłów. Opuściłby on płaszczyznę materialną i przemieścił się na płaszczyznę mentalną i duchową, aż w końcu powróciłby do Wszystkiego. Energia i materia są trybami ruchu wibracyjnego – to udowodnione naukowo.  To samo odnosi się do zjawisk mentalnych. A nawet do Wszystkiego! Na jednym końcu bieguna wibracji znajduje się Duch, a na przeciwnym – gęste i wolno wibrujące formy materii. Pomiędzy tymi dwoma biegunami znajdują się miliony różnych prędkości i sposobów wibrowania. Wszystko i Jego dzieła leżą na tym samym słupku. Różnią się jedynie wibracje. Im wyższe dźwięki w muzyce, tym mają szybsze tempo, aż w końcu stają się nieuchwytne. Podobnie kolory. Najniżej wibruje kolor czerwony, dlatego jest tak dobrze widoczny dla naszego oka. Na górze spektrum znajduje się fiolet. Wyższe kolory wymykają się już naszej percepcji.

Jak wykorzystać to prawo do świadomej kreacji rzeczywistości? Możesz przyspieszać wibrowanie różnych obiektów i myśli, a w ten sposób wpływać na rzeczywistość wokół i wznosić je na wyższe płaszczyzny istnienia. Każda myśl, emocja, pragnienie lub stan mentalny wibruje na innych częstotliwościach. To trochę jak nuty na pięciolinii. Tak jak w sposób zamierzony możesz zagrać jakąś konkretną nutę, tak samo możesz celowo utrzymywać wysoko wibrujące myśli… a w ten sposób przyciągnąć podobne wibracje. Aby przyciągnąć lepsze doświadczenia, potrzebujesz podnieść swoje myśli i emocje, spolaryzować swój umysł na jakimkolwiek poziomie wibracji i w ten sposób przejąć kontrolę nad swoim życiem. Twoje wysoko wibrujące myśli oddziałują też na umysły innych ludzi (tzw. indukcja, telepatia). Możesz celowo podnosić wibracje otaczających cię ludzi, promieniując swymi pozytywnymi myślami. Możesz też zmieniać wibracje obiektów materialnych, aby je przyciągnąć do siebie, naprawić zepsute rzeczy (pamiętacie”pokój chorych sprzętów” z Akademii Pana Kleksa? Tak, Kleks był alchemikiem 🙂 lub pozbyć się rzeczy niepożądanych.

4. Biegunowość – Wszystko jest podwójne. Wszystko ma bieguny; wszystko tworzy parę ze swoim przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwności są identyczne w swej naturze, ale różne w stopniu; skrajności spotykają się; wszelkie prawdy to ledwie półprawdy; wszelkie paradoksy można pogodzić.

By zniszczyć niepożądaną częstotliwość mentalnej wibracji, skorzystaj z Prawa Biegunowości i skoncentruj się na biegunie przeciwnym do tego, który zamierzasz poskromić. Zlikwiduj to, co niepożądane, zmieniając jego polaryzację. (Kybalion)

Przeciwieństwa są w rzeczywistości tym samym. Różnią się tylko dozą tych samych elementów i natężeniem wibrowania. To dwa przeciwległe bieguny tego samego.

Dzięki zrozumieniu tego prawa możesz przeobrażać to, co niepożądane w pożądane, jedynie podwyższając wibracje emocji / zjawisk / sytuacji, tak aby osiągnęły one najwyższy punkt na skali. Możesz transmutować niechciane w pożądane. Zamartwianie się jest jak modlitwa o to, czego właśnie nie chcesz. Jeśli martwisz się, że nie masz pieniędzy to dokładnie to przyciągasz. Wizualizuj sobie suwak jeżdżący w górę i w dół słupka, którego dolny biegun będzie oznaczał ubóstwo, a górny bogactwo. Wyobrażaj sobie, że przesuwasz ten suwak na samą górę. Powtarzaj tę wizualizację aż do skutku, a z czasem sam odkryjesz, że to działa! Nieustannie utrzymuj swoje suwaki (odpowiedzialne za zdrowie, miłość, pieniądze itp.) na najwyższym poziomie. Zasiądź za konsolą swojego życia i przesuń wszystkie suwaki na najwyższe poziomy. Rzeczy należące do innych klas nie podlegają transmutacji w siebie nawzajem. Polaryzację można zmieniać tylko tym, które należą do tej samej klasy (nienawiść można przemienić w miłość, ale ubóstwa nie można transmutować w miłość). Możesz dzięki Prawu Biegunowości wpływać również na umysły innych i podnosić ich stan mentalny.

5. Rytm – Wszystko płynie na zewnątrz i do wewnątrz; wszystko ma swoje pływy, wszystkie rzeczy unoszą się i opadają; ruch wahadła objawia się we wszystkim; miara wahnięcia w prawo równa jest mierze wahnięcia w lewo; rytm się kompensuje.

Rytm można zneutralizować, stosując Sztukę Polaryzacji. (Kybalion)

Wszechświatem rządzą wahadła, które w przewidywalnym i precyzyjnym rytmie unoszą się i opadają. Jeśli pozwolisz żeby wahadła cię opanowały, twoje nastroje będą wahać się razem z nimi w górę i w dół, wzdłuż słupków biegunowości o których mówiłam przed chwilą. Jeśli to ty zawładniesz wahadłami, przejmiesz kontrolę nad własnym życiem. Rytm wahadeł obrazuje chociażby cykl życia ludzkiego (narodziny – życie – śmierć – odrodzenie), pływy morskie, pory roku, zmiany nastrojów i doświadczeń (po nocy zawsze przychodzi dzień, a po burzy spokój). Wahadło buja się od jednego końca naszego osobistego słupka Płaszczyzny Mentalnej do drugiego końca – od Wyższej Świadomości (wyższej jaźni) do Niższej Świadomości (ego)… tak długo, aż staniemy się świadomi Prawa Biegunowości i Prawa Rytmu.

Prawo neutralizacji

Podejmuj świadomą decyzję bycia poza obszarem wpływu wahadłowego ruchu życia. Spolaryzuj siebie na pożądanym biegunie i poprzez odmówienie brania udziału w ruchu powrotnym wahadła pozwól mentalnemu wahadłu wykonać ruch powrotny wzdłuż płaszczyzny nieświadomości, sam jednocześnie pozostając poza polem wahnięć. Możesz wznieść się na płaszczyznę wyżej i uciec przed wahnięciem wahadła na niższą płaszczyznę, stosując opisane tu Prawo Neutralizacji – wznosisz się ponad coś i pozwalasz, by przemknęło to pod tobą. Polaryzujesz siebie na wybranym biegunie i odmawiasz udziału w ruchu powrotnym wahadła. Wahadło będzie poruszać się zawsze. Nie możesz go zatrzymać, ale możesz uniknąć poruszania się razem z nim.

Prawo kompensacji

Według hermetyków, aby móc w pełni cieszyć się radością, musimy posmakować drugiego bieguna uczuć. Nie jest prawdą, że po dobrym zawsze przychodzi złe. Prawdą jest zaś, że po złym zawsze przychodzi dobre. Radość to rytmiczne wahnięcie wahadła, które kompensuje wcześniejszy ból ( z tego lub z poprzednich żyć).

6. Przyczyna i Skutek – Każda Przyczyna niesie swój Skutek; każdy Skutek ma swoją Przyczynę, wszystko dzieje się według Prawa; Przypadek to jedynie nazwa Prawa, które nie zostało rozpoznane; jest wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie umyka Prawu.

Nic nie wymyka się Prawu Przyczyny i Skutku, lecz istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości i można używać wyższych praw do przezwyciężania niższych praw. (Kybalion)

Nic się nie dzieje przez przypadek i wszystko ma swoją przyczynę. Przy czym przyczyny to nie twórcy zdarzeń i okoliczności lecz katalizatory w długim łańcuchu zdarzeń. Żadne zdarzenie nie wywołuje innego, jest zaledwie ogniwem w łańcuchu zdarzeń. Gdyby dawno temu pewien pan i piewna pani nie spotkali się i nie pokochali, mogłoby cię dzisiaj nie być. Nie ma sensu poszukiwanie przyczyny pierwotnej. Istnieje ciągłość tego, co się wydarzyło i tego, co po tym następuje. Każda nasza myśl i każde działanie ma swój bezpośredni i pośredni skutek.

Ważna jest świadomość tego prawa, aby nie być nadmiernie podatnym na czynniki zewnętrzne, jak np. pragnienia ludzi celowo wywierających na ciebie nacisk. Dzięki zrozumieniu tej reguły możesz wznieść się ponad wpływy zewnętrzne, możesz stać się Świadomą Przyczyną upragnionych przez siebie skutków, być graczem w grze życia, a nie pionkiem, a także uzdrawiać i manifestować. Kiedy silne myśli i uczucia powracają natychmiast sprawdź położenie suwaków na twoim mentalnym panelu kontrolnym. Działanie utrzymujące twoje suwaki nieustannie w górze to przyczyna pożądanych przez ciebie efektów. Nie uciekniesz przed przyczynowością wyższych płaszczyzn, ale możesz wykorzystać wyższe prawa do opanowania okoliczności na niższych płaszczyznach. Wyższa wola zawsze bierze górę nad niższą. Możesz wykorzystać Prawo, by pokonac prawa.

7. Rodzaj – Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swój składnik Męski i Żeński; Rodzaj objawia się na wszystkich płaszczyznach.

Wszechświat, w tym również my, składamy się ze składników męskich i żeńskich, ale nie ma to nic wspólnego z podziałem na mężczyzn i na kobiety.  Energie te są sobie równe i współzależne w procesie kreacji.

 • Energia żeńska jest magnetyczna, negatywna, odbiorcza, przyciągająca ku sobie.
 • Energia męska jest elektryczna, pozytywna, twórcza, przesyła samą siebie na zewnątrz, ku światu.

Prawo Rodzaju ma zastosowanie na wszystkich trzech płaszczyznach zgodności:

 • na płaszczyźnie fizycznej,
 • na płaszczyźnie mentalnej (męska energia jest tutaj wyrażona jako świadomy umysł, a żeńska jako nieświadomy),
 • i na płaszczyźnie duchowej.

Hermetycy rozróżniają w każdym człowieku:

 • „mnie” – kombinację jego nastrojów, nawyków, stanów mentalnych i ciała (wielu ludzi utożsamia się tylko z „mnie”) / jego żeńską energię
 • „ja” – istotę wewnętrzną, która może nakłonić „mnie” do postępowania wedle jego życzenia/ jego męska energia

Energia „mnie” czyli Żeńskie Prawo Mentalne generuje nowe koncepcje, które energia „ja” czyli twoje Męskie Prawo Mentalne wprowadza w czyn. To właśnie „ja” utrzymuje suwaki twojej konsolety stale na najwyższym poziomie. Aby dokonać manifestacji musisz opanować obie energie – odsyłanie (uwalnianie) i przyciąganie, a następnie wykorzystać do przyciągnięcia swoich pragnień lub do ich stworzenia. By móc skorzystać z siły twórczej, „mnie” musi być zrównoważone przez „ja”, pierwiastek męski i żeński muszą działać razem. Musisz przestać identyfikować sie z „mnie” i zacząć się identyfikować z „ja”. Wtedy będziesz mógł przesłać energię i funkcje przewodzenia do „mnie”, a „mnie” i „ja” połączą siły by zamanifestować w rzeczywistości wspaniałe idee „mnie”.

Jednym ze sposobów na to jest codzienne dawanie i otrzymywanie. Każdego dnia podaruj coś (czas, pieniądz, dobre słowo, cokolwiek), nie oczekując nic w zamian. Zajmie to w zdrowy sposób twoją męską energię. Uczyń z przyjmowania swój codzienny nawyk, aby twoja żeńska energia pozostała żywa i przebudzona. Przyjmując zawsze bądź wdzięczny i dziękuj, nigdy zaś nie przepraszaj i nie miej poczucia winy. Twoja wewnętrzna cząstka kobieca wsłuchuje się w szepty pomysłów Wszystkiego. Twoja wewnętrzna cząstka męska wprowadza je w czyn. Oto wewnętrzne mistyczne małżeństwo, iskra magii Wszystkiego. Jesteś jednocześnie kapłanem i kapłanką.

Prawo Rodzaju wyjaśnia również zjawisko hipnozy czy telepatii i dzięki niemu można poprawić jego funkcjonowanie. Sama telepatia to nic innego, jak tylko przesłanie myśli (działanie męskie) i odebranie jej przez inną osobę (działanie żeńskie). Zgadzając się na pomoc innych i przyjmując prezenty ćwiczysz otwartość i jednocześnie rozwijasz swoją telepatię. Zauważ, że ludzie psychicznie zablokowani, którzy zwykle nie wyczuwają energii mediumicznych czy obecności aniołów, wolą obdarowywać innych niż być obdarowanym. Zwykle nie pozwalają, aby im coś podarowano, przez co ich męska energia jest niezrównoważona. Jeśli masz stresującą pracę, bierzesz udział w wyścigu szczurów albo nazbyt mocno się starasz, wówczas nadmiar energii męskiej może zablokować twoją zdolność odbierania wiadomości duchowych. Nadmiar energii żeńskiej daje natomiast w rezultacie osobowość pasywną. Aby używać swojej męskiej siły woli w spójny sposób potrzeba praktyki, ale dzięki regularnej pracy ze swoją męską siłą będziesz mniej podatny na działanie cudzej męskiej siły woli, zaczniesz niezależnie myśleć, odnajdziesz własne finanse i wolność. Ludzie silni (osobowości magnetyczne) umieszczają swoje myśli jak nasiona w głowach innych i wywierają na nich wpływ. Tak robią ci, którzy odnoszą sukcesy – mówcy, pisarze, kaznodzieje… Hermetyczne Prawo Rodzaju może ci pomóc w wymyślaniu nowych pomysłów i wprowadzaniu ich w czyn. Dzięki niemu możesz pokonać niepewność i kunktatorstwo.

Epilog

Posiadanie Wiedzy, jeśli nie towarzyszy temu manifestacja i wykorzystanie jej w działaniu jest jak gromadzenie kosztownych metali: rzeczą próżną i głupią. Wiedza, tak jak bogactwo, musi być wykorzystywana. Prawo Użycia jest Uniwersalne i ten, kto je narusza, cierpi z powodu swojego konfliktu z naturalnymi siłami. (Kybalion)

Strzeż się mentalnego marnotrastwa! Wprowadzaj w życie to, czego dziś się nauczyłeś. Nie zmarnuj tej wiedzy. Studiuj Kybalion aby zmieniać swoje życie, a nie dla samej przyjemności studiowania.

Mądry człowiek wpada w Prawo i rozumiejąc jego działanie, używa go, zamiast być jego ślepym niewolnikiem. Uzdolniony pływak skręca tu i tam, przemieszczając się zgodnie ze swoją wolą, zamiast być jak kłoda bezwolnie niesiona wodą. A jednak i kłoda i pływak, mądry i głupi, wszystcy podlegają prawu. Ten, kto to rozumie jest już na drodze do bycia Mistrzem. (Kybalion)

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *