Magiczne kwadraty i pieczęcie w magii arabsko-muzułmańskiej


Magiczny kwadrat (Fot. http://azultribe.tumblr.com/page/11)

Amulet w kształcie kwadratu magicznego w magii arabsko-muzułmańskiej nazywany jest pieczęcią. Takie pieczęcie mogły składać się z różnych niezrozumiałych znaków, czarodziejskich słów, wersetów koranicznych, imion dżinnów, demonów itp. Kwadrat magiczny zawierający cyfry i/lub liczby (każdej literze alfabetu arabskiego jest przyporządkowana jakaś wartość liczbowa) to z arabskiego dżadwal, chatam.

Uważa się, że arabskie kwadraty magiczne (znane jako zairgeh) stworzył Prorok Enoch. Istnieje wiele zairgeh. Niektóre z nich są bardzo skomplikowane i wymagają zawiłych obliczeń astrologicznych. Arabowie używali ich w astrologii i numerologii do obrazowania przepowiedni już w IX wieku, ale nie wykluczone że wcześniej.

Buduh

kwadrat magiczny
Kwadrat magiczny (wersja liczbowa, transkrypcja i wersja literowa)

W rogach kwadratu magicznego zwykle pojawia się buduh, czyli tajemnicze, symboliczne słowo złożone z czterech liter: ba, dal, waw oraz ha, którym to odpowiada wartość liczbowa 8642. Nie ma ono żadnego znaczenia w języku arabskim ale według niektórych opowieści ludowych to imię dżinna, którego możemy wezwać na pomoc, wypowiadając jego imię albo jego liczbowy odpowiednik. Według innych opowieści ludowych, buduh to imię kupca z Damaszku, który cieszył się niesamowitym szczęściem przy wysyłaniu paczek i listów. A według jeszcze innych to sam anioł stróż korespondencji.

Buduh bywa interpretowany również jako skrót od imion Boga: ba – Baki (Wieczny), dal – Da’im (Trwający), waw – Wadud (Miłujący), ha – Halim (Pełen Litości). W kabale żydowskiej również znane jest pojęcie tetragramu – czteroliterowego imienia Boga, za pomocą którego Bóg stworzył świat i za pomocą którego świat zakończy.

Siedem pieczęci Salomona

Legendy muzułmańskie łączą z czarami i magią postać Salomona. W czasach jego panowania praktyki magiczne i czarnoksięskie były bardzo rozpowszechnione. Wszystko dlatego, że szatani spisali księgi czarów i rozpowszechniali je wśród ludzi, aby zaszkodzić Bogu. Salomon miał odszukać wszystkie z grzesznych ksiąg i zakopać je pod swoim tronem, tak by mieć je stale na oku. Jednak po śmierci Salomona, szatani ponownie je odkopali i rozpowszechniali wśród ludzi, rozsiewając jednocześnie plotki, że Salomon nie był Prorokiem tylko czarownikiem. Koran potwierdza jednak prawość Salomona i niegodziwość szatanów. To ich dziełem były czary.

Według tradycji okultystycznej, to własnie od biblijnego króla Salomona wywodzą się korzenie goecji – systemu magicznego, opierającego się na przyzywaniu duchów i demonów do realnego świata, by służyły one celom przyzywającego je maga (goety). Wiele śladów takiego wierzenia występuje w żydowskich legendach. Jedna z nich mówi o tym, że Salomon zamknął wszystkie duchy w specjalnym naczyniu, które wrzucił do jeziora nieopodal Babilonu. Babilończycy jednak odnaleźli je i myśląc, że zdobyli skarb, nieopatrznie otworzyli naczynie, wypuszczając duchy. Jedynie Belial skrył się w pustej figurze i zajął się przepowiadaniem przyszłości tym, którzy oddawali mu cześć.

Siedem pieczęci SalomonaPóźniejsza magia arabska stosuje magiczne znaki nazywane „siedmioma pieczęciami Salomona” i chroniące przed dżinnami i złymi mocami. O siedmiu pieczęciach Salomona wspomina również biblijna Apokalipsa świętego Jana, gdzie pierwsze cztery z siedmiu pieczęci ukazane są jako czterej jeźdźcy apokalipsy. Pierwsza pieczęć przedstawia antychrysta (Apokalipsa 6.1-2). Druga pieczęć wywołuje wielką wojnę (Apokalipsa 6.3-4). Trzecia z siedmiu pieczęci wywołuje głód (Apokalipsa 6.5-6). Czwarta pieczęć przynosi plagę, większy głód i dalsze wojny (Apokalipsa 6.7-8). Piąta pieczęć mówi nam o tych, którzy doznają prześladowań ze względu na wiarę w Chrystusa w czasach końca wieków (Apokalipsa 6.9-11). Bóg słyszy ich krzyk o sprawiedliwość i przyniesie im uwolnienie w Swoim czasie – w szóstej pieczęci, także z trąbą i czaszą sprawiedliwości. Gdy szósta z siedmiu pieczęci zostanie zdjęta, to przyjdzie potężne trzęsienie ziemi, czyniąc przy tym wielkie spustoszenie wraz z nietypowymi zjawiskami astronomicznymi (Apokalipsa 6.12-14). Ci, którzy przetrwają słusznie uczynią wołając: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” (Apokalipsa 6.16-17).

Pod nazwą pieczęci Salomona w okultyźmie funkcjonuje heksagram. Choć w rzeczywistości nie ma on związku z postacią biblijnego króla. Wedle okultystów tym znakiem król Salomon miał zaklinać demony i przywoływać anioły. Także jako pieczęć Samaela – magiczny symbol mający dopomóc w osiągnięciu wyższego stopnia wtajemniczenia oraz służyć jako ochrona przed urokami. Z praktykami magicznymi związany był również tzw. „pierścień Salomona”.

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *