Jak nauczyć się widzieć aurę oraz pozbyć się pasożytów energetycznych?


jak zobaczyć aurę, kolory aury, ciała energetyczne człowieka, aury

 

Ciało człowieka spowijają różne pola energii, które powstają poprzez ruch energii i świadomości w czakrach. Co ciekawe, większość z nas ich nie widzi i nawet nie wie, że może je zobaczyć. Bo widzenie tych ciał nie wymaga od nas żadnych specjalnych predyspozycji ani zaawansowanych technik czy umiejętności. Ty również możesz zobaczyć jak świecisz i nie zajmie ci to więcej niż 15 sekund (no, może na początku 30 sekund).

Niektórzy ludzie po prostu widzą swoje aury, czy nawet aury innych ludzi. Nigdy się tego nie uczyli i nie posiadają na ten temat żadnej wiedzy. Moja babcia, która była prostą kobietą, twierdziła że ma wokół głowy aureolę. I miała rację. Bo aureole, które na kościelnych obrazach są „zarezerwowane” tylko dla świętych to nic innego jak właśnie nasze aury. I mamy je wszyscy, tylko u nas nie zawsze są one złote. Czemu moja babcia widziała aureole, podczas gdy wielu innych ludzi ich nie dostrzega? Trudno powiedzieć. Z moją babcią zgadzał się również mój wujek, czyli jej syn. Twierdził on, że wystarczy o wschodzie słońca spojrzeć na swój cień, a wówczas zobaczy się wokół własnej głowy poświatę. Dla wszystkich tych, co mimo wszystko nie widzą, a bardzo by chcieli zobaczyć, mam kilka prostych ćwiczeń ułatwiających widzenie aury.

Ciała subtelne człowieka

Nasze ciało fizyczne (materialne) to najniżej wibrujące i najbardziej zagęszczone ciało, jakie posiadamy. Można je porównać do naszego samochodu, którym przemieszczamy się po tym świecie. Ciało fizyczne obserwuje, nasłuchuje, gada, je i śpi… czyli pozwala nam wchodzić za pomocą zmysłów w interakcje ze światem zewnętrznym. Jego stan jest bezpośrednio związany ze stanem ciał subtelnych. We współczesnej medycynie ta więź określana jest jako psychosomatyka, która bada wpływ emocji i stanów psychicznych na stan ciała fizycznego. Centra energetyczne, czyli nasze czakry, łączą ciało materialne z ciałami subtelnymi. Przez czakry ciało fizyczne otrzymuje energię różnego rodzaju. Ciało fizyczne wchodzi również w interakcję z innymi ciałami, dlatego tak ważne jest w rozwoju duchowym udoskonalanie ciała fizycznego, aby uniknąć rozbieżności w częstotliwości wibracji. Dlatego tak ważny jest dla niego sport, zdrowe odżywianie, odpowiednia ilość snu i światła słonecznego, unikanie używek, narkotyków i cukru. W momencie śmierci czakry przestają scalać ciało materialne z ciałami subtelnymi i następuje ich rozłączenie.

Ciało subtelne pozostaje zwykle niewidoczne dla oczu, ale nie zawsze i my dziś właśnie nauczymy się je widzieć. Ma ono kilka warstw, a każda z nich pełni konkretne funkcje i zawiera informacje o doświadczeniach duszy, emocjach, pragnieniach, programach, wartościach i przyzwyczajeniach.

Zacznijmy może od ciała eterycznego (elektrycznego), które plasuje się pomiędzy materią i energią, ma tę samą strukturę, co ciało fizyczne, włącznie ze wszystkimi częściami anatomicznymi. Ciało eteryczne to promieniowanie i wibracje komórek i organów ciała fizycznego. Posiadają je także zwierzęta, rośliny, a także kamienie, wszystko ma formę energetyczną. Ciało eteryczne zbudowane jest z neutrinów (prana, energia chi, eter, orgon). Jego zadaniem jest rozprowadzanie energii życiowej po całym ciele fizycznym. Przewodzi ono świadomość do fizycznego mózgu i systemu nerwowego z wyższych poziomów. Jest odpowiedzialne za ilość Twoich sił życiowych, a także strefę seksualności i reprodukcję. W 70 proc. energia ta pochodzi od Słońca, w pozostałych od innych gwiazd i planty Jowisz. W ciele eterycznym znajdują się czakry. Ciało to wychodzi poza granice ciała fizycznego na 1-2 cm, w szczególnych przypadkach ta odległość może wynieść 15 cm. Jego kolor waha się od jasno-niebieskiego do szarego. Tę warstwę ciała subtelnego łatwo odczuć, zwykle jako ciepłą stałą wibrację blisko skóry. Im zdrowsze ciało fizyczne, tym silniejsza jego warstwa eteryczna. Jeśli organizm jest zdrowy, ciało eteryczne podobnie do skóry człowieka okrywa je całkowicie, odwzorowując jego kontury. W przypadku choroby w ciele eterycznym pojawiają się dziury. Ciało to jest kontrolowane i odżywiane przez myśl, dlatego tak ważne jest właściwe myślenie. Większość chorób, na które cierpi ciało fizyczne ma swoje przyczyny w ciele eterycznym i astralnym. Aby więc dobrze odżywić ciało eteryczne potrzebne jest słońce, lekka dieta, właściwe białka i witaminy oraz unikanie zmęczenia i zmartwień. Najważniejszym zadaniem tego pola jest ochrona przed niekorzystną energią, np. przed wirusami i bakteriami. 9 dni po śmierci ciała fizycznego, ciało eteryczne również gaśnie i znika całkowicie. W nowym wcieleniu tworzy się na nowo. Pozostałe ciała trwają dalej i inkarnują w nowe ciało.

Ciało emocjonalne przez niektórych jest uważane za tożsame z ciałem astralnym, a przez niektórych jest traktowane jako odrębne ciało. Odpowiada ono przeżywanym emocjom w danym momencie i zależy od nastroju. Zawiera wszystkie wzorce emocjonalne, tworzące naszą osobowość. Przypomina zabarwione obłoki w ciągłym, płynnym ruchu. Sięga 2-7 cm poza ciało fizyczne. Jego barwa może być jasna i przejrzysta albo ciemna i mętna, w zależności od uczuć. Ciało emocjonalne zawiera w sobie wszystkie barwy tęczy.

Ciało mentalne (intelektualne) nawiązuje do logiki, rozumu i pojmowania. Sięga dalej niż ciało emocjonalne i zbudowane jest z jeszcze delikatniejszej substancji, która ma związek z myślami i procesami mentalnymi. Wygląda zazwyczaj jak jasnożółte światło promieniujące wokół głowy i ramion i rozciągające się wzdłuż całego ciała. Powiększa się i rozjaśnia, kiedy obiekt koncentruje się na myśleniu. znajdują się w nim programy świadomości, które określają typ myślenia człowieka, jego pragnienia i pobudki. To zbiór zasad, na których opiera się człowiek w swoich rozmyślaniach. Można powiedzieć, że ciało mentalne to filozofia rozumu, pozwalająca człowiekowi myśleć w określony sposób. Kształtowanie tego ciała następuje przede wszystkim pod wpływem rodziny i społeczności. W momencie śmierci istota żywa rozstając się z ciałem fizycznym jest zmuszona także rozstać się z filozofią, na której opierała się całe życie. Dlatego przy wyjściu z ciała materialnego istota żywa patrzy pod innym kątem i zmienia swoje odbieranie rzeczywistości. Dzięki temu może wyciągnąć konieczne wnioski o swoim życiu i planować życie w nowym ciele. Jednak w następnym wcieleniu człowiek otrzymuje takie warunki życia, w których znów wraca do tej filozofii, na której zakończył swoje poprzednie życie, aby kontynuować jej rozwój lub transformować ją. I w nowym życiu, jeśli chce się rozwijać, otrzyma możliwości zmiany swojej życiowej filozofii i poglądów na świat. Można więc powiedzieć, że w odróżnieniu od poprzednich ciał subtelnych, ciało mentalne nie ulega zniszczeniu wraz ze śmiercią ciała fizycznego. Można je zmienić tylko dzięki stałym wysiłkom i świadomemu wyborowi człowieka.

Ciało astralne to odzwierciedlenie naszej kondycji duchowej. Jest niejednorodne i zbudowane z obłoków o barwach piękniejszych niż ciało emocjonalne. Czakramy należą do tej samej oktawy kolorów, co ciało emocjonalne, każdy jednak jest przepełniony różowym światłem miłości. Kiedy ludzie zakochują się w sobie, pomiędzy ich sercami widać przepiękne łuki różowego światła miłości. Trzy pierwsze poziomy aury reprezentują fizyczne, emocjonalne i mentalne doświadczenie świata w ciele fizycznym. Czwarty poziom jest pomostem łączącym świat fizyczny z duchowym. Trzy poziomy wyższe reprezentują nasze fizyczne, emocjonalne i mentalne doświadczenie świata duchowego. jednocześnie modelem dla trzech poziomów niższych. ciało nazywane „aurą” człowieka, ma dwa bieguny: południowy i północny, przez które przyjmuje życiową energię. Może rozciągać się za granice ciała fizycznego na odległość od dziesiątek cm do półtora metra. Na rozwój ciała astralnego wpływają dwa czynniki: wysiłek samego człowieka i środowisko zewnętrzne. Ta warstwa ciała subtelnego działa w snach, przez nie możemy otrzymywać intuicyjną informację o drugim człowieku oraz odczuwać określone spektrum emocji. Ciało astralne uczestniczy w wymianie energii między ludźmi i otaczającym ich środowiskiem. Jest ważną barierą ochronną, to w nim mogą znajdować się różnego rodzaju „uroki” i programy psychoenergetyczne. To ciało rozkłada się na 49 dzień po śmierci ciała fizycznego.

Ciało niebiańskie (kosmiczne) – stanowi miejsce dla naszej intuicji. Jest bardziej widoczne u osób skłonnych do bardziej kreatywnych myśli i zachowań. Związane jest z niebiańską, boską miłością. Jest to miłość, która przekracza granice miłości ludzkiej. Miłość ta uznaje wszystkie formy życia za bezcenny przejaw Boga. Ciało kosmiczne przypomina zapaloną świecę, emanuje światłem we wszystkich kierunkach.

Ciało absolutne (nirwany) – ostatnia, najbardziej oddalona od ciała warstwa. Harmonizuje wszystkie poziomy i pomaga w podążania za wyznaczonym duchowo celem. Związane jest z wyższym umysłem, poznaniem i integracją życia duchowego. Sięga od 75cm do 110cm poza ciało fizyczne. Kiedy wznosimy naszą świadomość na siódmy poziom aury, wiemy, że tworzymy jedność ze Stwórcą. Zewnętrzna forma ma kształt jajka i zawiera w sobie wszystkie ciała auryczne związane z obecną inkarnacją danego człowieka. Wszystkie formy cielesne na tym poziomie sprawiają wrażenie zbudowanych ze złotego światła.

Ciało duchowe przez niektórych jest zaliczane jako ciało subtelne, a przez niektórych jako zupełnie odrębna kategoria (dlatego omawiam je na końcu). Ciało to określa nasze możliwości duchowe, jeśli jest oczyszczone pozwala odbierać energię od innych ludzi i ją wykorzystywać. Ma związek z wyższą wolą, połączoną z wolą boską. Eteryczna warstwa pola energetycznego wywodzi swoją strukturę z ciała duchowego. Jest to idealna forma, którą może przybrać warstwa eteryczna. W trakcie choroby warstwa eteryczna ulega zniekształceniu, a praca warstwy duchowej pomaga jej odzyskać pierwotny kształt. To właśnie na tym poziomie dźwięk tworzy materię, a uzdrawianie dźwiękiem jest najskuteczniejsze. Ciało duchowe jest bezbarwne albo tworzy przezroczyste linie kanałów na kobaltowo-niebieskim tle.

Różne systemy podają różną liczbę ciał subtelnych człowieka. Możecie jeszcze spotkać się z ciałem intuicyjnym, które również wchodzi w skłąd ciała subtelnego, ale dla większości ludzi jest ono całkowicie niedostępne w zwykłym życiu, albo dostępne bardzo rzadko. Jest ono jakby łącznikiem pomiędzy nami i wyższymi prawami Wszechświata. Pozwala nam odczuwać siebie jako niezbędną i integralną część Wszechświata. Ciało intuicyjne może mieć dostęp do archiwów dowolnej wiedzy całego wszechświata, czyli tzw. kronik Akaszy. Ludzie, którzy podążają duchową ścieżką, w sposób naturalny otrzymują dostęp do tej wiedzy. Niestety, nasza świadomość często jest zniekształcona naszymi błędnymi wyobrażeniami o życiu, przez co nasze ciało intuicyjne nie może się przejawić w pełnej krasie. Ciało intuicyjne jest przewodnikiem proroków, jasnowidzów itp.

Niektórzy do ciał subtelnych zaliczają również ciało karmiczne, które jest czymś w rodzaju dysku twardego, archiwum duszy, w którym są przechowywane zapisy historii jej wcieleń, dlatego to ciało często nazywane jest „ciałem losu”. Całe doświadczenie duszy, wszystkie czyny, myśli, odczucia, wnioski, emocje, wiedza są gromadzone w tym banku pamięci. Informacja zapisana w ciele karmicznym jest częściowo odzwierciedlona w horoskopie człowieka i dobry specjalista może pomóc człowiekowi zrozumieć rysunek jego losu, aby dać mu potrzebne rekomendacje. W tej części ciała subtelnego przechowywane są także przekleństwa rodowe, przyczyny chorób karmicznych, programy naszego rozwoju. Są tu zapisane również najważniejsze życiowe wydarzenia i spotkania z ważnymi dla nas ludźmi. Zadania, które są tu zapisane rozpakowywane są stopniowo, w miarę przechodzenia lekcji i rozwoju świadomości człowieka. Jeśli człowiek nie wyciąga wniosków z określonej sytuacji, dana mu będzie kolejna możliwość jej przejścia. Ciało karmiczne jest niezniszczalne w granicach wszechświata materialnego i tylko wtedy, gdy  uwalniamy się od wszystkich skutków swojej karmy, człowiek może wyjść poza świat materialny. Ciało to przechodzi z nami przez kolejne wcielenia i zachowuje całe zgromadzone doświadczenie, aby w kolejnym wcieleniu ukształtować nasze nowe „ja” i pomóc kontynuować naszą podróż przerwaną śmiercią w kolejnym ciele. Oczyszczenie ciała karmicznego jest możliwe poprzez rozwój świadomości duchowej, swojej wiecznej duchowej natury, pracę nad swoimi wartościami, rozwój pragnień duchowych, wcielenie wartości duchowych w życie, praktykę czystego życia.

Mi osobiście najbliższy jest trój-podział ciał subtelnych człowieka i nim też będziemy się teraz posługiwać, żeby nie pogubić się w mnogości tych wszystkich ciał.  Model ten jest również zbliżony do modelu meksykańskich curanderos, czyli uzdrawiaczy ludowych.

 1. Pole eteryczne tzw. prana (chi), energia siły życiowej twojego ciała
  Widoczna jest w formie delikatnej, błękitno-białej poświaty, czarnej przy samej skórze, a niebieskiej w nieco większej odległości. Jest ono emitowane przez powierzchnię całego ciała człowieka. Mimo to, zwykle jest widziane wokół dłoni i stóp, a także głowy i barków. Błękitną poświatę prany najłatwiej zaobserwować na dłoniach gdyż spowija ona nasze dłonie na odległość od 2 do 10 cm. W innych miejscach będzie to odległość zaledwie 2 cm.
 2. Pole elektro-magnetyczne, związane już nie z oddechem, a z waszymi myślami i emocjami
  Kiedy myślisz i odczuwasz jakieś emocje, emitujesz z mózgu pole elektro-magnetyczne. Dokładnie omawiałam to w filmie na temat koherencji serca, więc nie będę już teraz wchodzić w zawiłe szczegóły. Istnienie tego pola jest udowodnione naukowo, mimo iż pozostaje ono dla wielu z nas niewidoczne. Z jakiegoś powodu wielu z nas nie chce go widzieć, a ponieważ pozwala ono widzieć cudze uczucia, to przypuszcza się, że widok cudzych myśli i uczuć mógł być dla nas zbyt bolesny i „wyłączyliśmy” go sami. A pole to – w zależności od naszego stanu ducha czy zdrowotnego – może mieć rozmaite barwy. Ważne aby były jasne i wyraźne, a nie mętne i ciemne.
 3. Ciało świetliste
  Aura człowieka ma kształt jaja, wewnątrz którego powstają setki obrazów geometrycznych o specyficznych cechach. W tym wymiarze mają one naturę elektro-magnetyczną. Zobaczenie tak subtelnej energii ułatwia aktywacja pola Mer-Ka-Ba (o tym innym razem). A zdolność ich widzenia stwarza możliwość wniebowstąpienia do świetlistych światów, co zapewnia nieśmiertelność i bezpośrednie doświadczanie Boga.

Ćwiczenie z czarną kartką na zobaczenie prany

Potrzebujesz: czarnego papieru konstrukcyjnego + lampy z przyciemniaczem

Umieść bezpośrednio pod lampą z opcją przyciemniania czarny papier konstrukcyjny, a następnie wsuń na odległość około 2,5 cm od kartki swoją dłoń i przyciemniaj powoli światło, aż przestaniesz ją zupełnie widzieć. Odczekaj 11 sekund, aby oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Skoncentruj swój wzrok na czubku palca środkowego, oddalonego od czarnej kartki w tle o 2,5 cm, a prawdopodobnie w ciągu 10-15 sekund zobaczysz pranę spowijającą twoją dłoń. Ważne jest aby nie mrugać w tym czasie oczami. Jeśli nie zobaczysz niebieskawej poświaty, spróbuj jeszcze raz od początku.

Ćwiczenie z kryształem na zobaczenie prany

Jeśli nie znudziło ci się eksperymentowanie to połóż sobie kryształ na nadgarstku (ja używam do tego celu kryształu górskiego) i wykonaj którąś z technik oddechowych na pobudzenie prany. Po pewnym czasie zauważysz „płomienie” wychodządze z końców twoich palców, które będą się rytmicznie wydłużać i skracać zgodnie z rytmem twoich wdechów i wydechów. Z każdym wdechem będą krótsze, a z każdym wydechem dłuższe (mogą sięgać nawet 15 cm poza ciało). To pokazuje również, że prana faktycznie jest związana z naszym oddechem.

Ćwiczenie z filmu „Niebiańska przepowiednia”

Żeby zobaczyć swoją własną aurę pierwszy raz, ja sama posłużyłam się jednak trochę inną techniką, którą podejrzałam w filmie „Niebiańska przepowiednia”. Sam film, jak i książkę o tym samym tytule, gorąco polecam. Film jest do obejrzenia z polskim lektorem na YouTube. Książka Jamesa Redfield’a obecnie jest raczej nie do zdobycia, gdyż cały nakład został wyprzedany i dawno nie był wznawiany (podebnie zresztą jak i jej kontynuacje „Dziesiąte wtajemniczenie” oraz „Niebiańska przepowiednia. Praktyczny przewodnik”, a także pozostałe książki tego autora „Niebiańska wizja. Życie w nowej, duchowej świadomości”, „Tajemnica Shambhali” czy „Dwunaste wtajemniczenie. Godzina decyzji”). Ale wracając do prany, technika przedstawiona w tym filmie wydaje mi się dużo prostsza i nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów. Wystarczy że złączysz palce wskazujące obu dłoni, przez chwilę będziesz się w nie intensywnie wpatrywać, aż obraz zacznie się rozmywać, a następnie powoli oddalisz palce od siebie na odległość około 1-2 mm i będziesz intensywnie wpatrywać się w szczelinę pomiędzy nimi. W ciągu 10-20 sekund powinieneś dostrzec poświatę wokół własnych palców. Możesz się nią pobawić, porozciągać ją trochę jak gumę do żucia, oddalając i zbliżając do siebie swoje wskazujące palce nawet na odległość 12 cm. Aby nie utrudniać sobie zadania na samym starcie, kiedy jeszcze nie masz wprawy w widzeniu aury, najlepiej jak wykonasz wspomniane ćwiczenie na tle białej ściany. A kiedy już odkryjesz, że świecisz i że możesz zobaczyć swoje własne światło, prawdopodobnie nigdy już nie spojrzysz na inych ludzi tak samo jak dawniej. Ciężko oprzeć się pokusie świdrowania wzrokiem innych, nawet obcych ludzi, w celu przejrzenia ich własnej aury.

Ćwiczenie wojskowych służb specjalnych na wejście w stan podwyższonej wrażliwości

Potrzebujesz: 5 kolorowych arkuszy papieru (każdy z innym kolorem) + jeden większy arkusz biały (60×90 cm) + lampę

Widzenie aury to również ważny punkt programu szkoleniowego wojskowych służb specjalnych, które wykorzystują w tym celu dwa arkusze papieru – jeden kolorowy (najlepiej czerwony), a drugi biały, większy (60×90 cm). Biały arkusz kładzie się na podłodze pod lampą z opcją przyciemniania. Na środku białego arkusza kładzie się arkusz kolorowy. Następnie należy skupić wzrok na środku kolorowej kartki przez pół minuty i błyskawicznie wysunąć ją spod lampy. Na białej kartce natychmiast pojawi się przed wami kolor uzupełniający. Czyli jeśli papier był czerwony to zobaczycie kolor zielony. Kształt zawsze będzie ten sam, ale kolor zawsze będzie inny od pierwotnej barwy i będzie on niejako promieniował, unosząc się nad kartką. Wystarczy powtórzyć to ćwiczenie z wykorzystaniem jeszcze 4 innych kolorów i tym sposobem wejdziecie w stan podwyższonej wrażliwości, co pomoże wam zobaczyć kolor własnej aury.

Ćwiczenie w parze

Potrzebujesz: białe ubrania + białą ścianę + kolorowy papier + lampę z przyciemniaczem

Dla osiągnięcia optymalnych korzyści powinniście oboje być ubrani na biało. Wówczas eksperyment ma największe szanse powodzenia. Ubrania nie blokują aury, ale trudno rozpoznać kolory, kiedy nakładają się na inne kolory i to może zaburzyć twój odczyt. Ustaw swojego towarzysza na tle białej ściany i nakieruj na niego rozświtloną lampę. Następnie wręcz mu arkusz kolorowego papieru, który on będzie trzymał w odległości 2,5 cm od swojego ciała, poniżej nosa. Oddal się i skoncentruj wzrok na kolorowym arkuszu przez pół minuty (możesz policzyć do 30). Po tym czasie poproś towarzysza, aby kartkę opuścił. Natychmiast w jej miejsce powinna pojawić się barwa komplementarna, która będzie się niejako unosić przed jego sylwetką. Teraz umieść kolorową kartkę papieru za głową lub ramieniem partnera, a sam odsuń się na odległość 30-60 cm przed partnerem.

Co oznaczają poszczególne kolory aury?

W odczytywaniu aury bardzo przydaje się wiedza z zakresu terapii kolorem, dlatego przygodę warto rozpocząć od przeczytania jakiejś książki na ten temat. Ja ze swej strony polecam Esej o znaczeniu kolorów Edgara Cayce’go.

Kolory mogą na siebie zachodzić, ale generalnie przyjmuje się, że:

 • kolory wokół głowy i ramion, świecące i zmieniające się to najczęściej odzwierciedlenie naszych myśli np.
  Jeśli ktoś myśli o kimś, kogo nie lubi, wokół jego głowy i ramion pojawi się mętna czerwień.
  Jeśli ktoś myśli o kimś, kogo kocha, to wokół jego głowy zauważycie złoto i biel, a wokół klatki piersiowej różowe smugi światła.
  Jeśli ktoś myśli o sprawach duchowych i poświęconych Bogu, to jego aura będzie złoto-fioletowa.
 • kolory unoszące się wokół klatki piersiowej, pleców i reszty ciała – emocje i uczucia.

Waże jest również nasycenie koloru, a także kształt poświaty. I tak np. zabarwienie (czy wręcz zabrudzenie) aury może odzwierciedlać dolegliwości fizyczne. Wówczas kolor nie świeci i nie unosi się w powietrzu, a tkwi w jednym miejscu. Przybiera przy tym kształt o zdecydowanych kątach. Aura taka sprawia wrażenie poszarpanej. Jeśli osoba się poruszy to kształt i kolor choroby poruszą się razem z nią, pozostaną dokładnie na tej samej wysokości.

 • ŻÓŁTY to kolor intelektu.
  Matowy – przyziemny umysł.
  Bardziej jaskrawy i przechodzący w złoty, oznacza umysł bardziej rozwinięty, oczyszczony dzięki duchowi.
  Mętny i brudny – przebiegłość, chciwość i egoizm.
 • ZŁOTY odnosi się do boskiej siły i mądrości. Ludzie, którzy mają w aurze barwę złotą, słuchają swego wewnętrznego głosu i prowadzi ich wewnętrzny strumień zrozumienia. Są wolni od przywiązania do spraw doczesnych i potrafią cieszyć się życiem.
 • CZERWONY to grupa odcieni w aurze o najniższych widzialnych wibracjach. Jasny i wyraźny, dotyczy cech energetyzujących, rozgrzewających i pobudzających. Wskazuje na silną relację z ziemią.
  Jaskrawa, czysta czerwień oznacza witalność, wielkoduszność i zdrowie fizyczne.
  Różowa poświata świadczy o silnych uczuciach żywionych względem rodziny i domu rodzinnego.
  Czerwień przechodząca w róż – szczęście i wrażliwość.
  Negatywne aspekty czerwieni – gniew i złośliwość po zapędy niszczycielskie i nienawiść.
  Głęboka czerwień – silna namiętność.
  Czerwień bardzo ciemna – egoizm i brak empatii.
  Czerwień z domieszką brązu – lęk, a gdy odcień brązu staje się ciemniejszy i przechodzi w czerń – mściwość i złośliwość.
  Czerwień z nutą żółci – niekontrolowane emocje, żądze i pragnienia.
  Barwa jasnoczerwona – nerwowy temperament.
 • POMARAŃCZOWY
  Jasny, wyrazisty kolor pomarańczowy – siła i witalność, a także seksualna namiętność.
  Kiedy staje się czerwonawy – osoba ta jest skupiona na sobie, narcystyczna.
 • BRĄZ
  Brąz stanowi kombinację wszystkich kolorów, ale sam jako taki nie znajduje się w spektrum barw. Niektórzy badacze łączą brąz z biznesem i przedsiębiorczością, nazywając go kolorem ludzi interesu. Jednak zazwyczaj barwa ta ma powinowactwo do chorób. Większość uzdrowicieli łączy brąz z negatywnymi cechami człowieka. Jego różnorakie odcienie wskazują na skąpstwo, chciwość i brak kręgosłupa moralnego.
  Jedynie w sytuacji gdy brąz staje się złotobrązowy, jego wibracja rośnie, co sygnalizuje pracowitość, uporządkowanie i metodyczny charakter.
 • ZIELEŃ
  Zieleń jest kolorem równowagi i harmonii. To także kolor serca.
  Jasna, czysta, szmaragdowa zieleń – zainteresowanie lub zaangażowanie w sztukę uzdrawiania.
  Jasna zieleń – spokojna natura i umiłowanie przyrody.
  Zieleń mętna i brudna – silny egoizm, fałsz i chciwość.
  Gdy zieleń wpada w brąz – oznaka zazdrości.
 • NIEBIESKI
  Kolor niebieski od zawsze łączony był z wrażliwością religijną oraz intuicją. W swej najwyższej postaci błękit kojarzy się z inspiracją i wyższymi formami umysłu. Jest to jeden z kolorów, które uzdrowiciel dostrzega jako pierwsze.
  Niebieski z domieszką brązu lub czerni – fascynacja ciemną stroną duchowości.
 • FIOLET
  Fiolet, będący mieszaniną czerwieni i błękitu, wskazuje na jeszcze wyższe duchowe ideały i duchową moc. Ludzie mający w swojej aurze kolor fioletowy to ci, którzy na ścieżce duchowego rozwoju zaszli najdalej. Fiolet w aurze ma działanie ochronne i oczyszczające. Barwę tę można zaobserwować najczęściej w aurach duchowych mistrzów i ich uczniów. Ukazuje się najpierw nad głową, a kiedy człowiek dokonuje postępów w rozwoju duchowym, fiolet promieniuje stamtąd, aż wypełnia swoim światłem całą aurę.
  Fiolet z odcieniem lawendy – wyższy poziom uduchowienia, ogromną witalność.
  Liliowy – współczucie i altruizm.
 • SREBRO
  Kolor srebrny odnosi się do bogactwa duchowego i materialnego.
  Jasny srebrny w aurze może oznaczać duchowe przebudzenie lub nagromadzenie bogactw materialnych i duchowych.
  Czyste metaliczne srebro – opiekuńczość, intuicja i kreatywny umysł. Srebro ze smugami szarości lub mętne – lęki i problemy z postrzeganiem obrazu własnego ciała. Cięższe i gęstsze obszary szarości oznaczają blokady energetyczne i prawdopodobieństwo chorób.
 • SZAROŚĆ
  Wskazuje na ograniczony, schematyczny charakter, brak witalności, depresję i choroby.
  Ciężkie, głębokie szarości sygnalizują lęk, chaos, mętlik, a w niektórych przypadkach mogą być oznaką nierzetelności i fałszu.
 • CZERŃ
  Czerń, pozbawiona światła – ciemność na wszystkich płaszczyznach.
  Jeśli czerń wypełnia całą aurę – negacja życia.
  Kiedy w normalnie wyglądającej aurze pojawiają się czarne smugi, neutralizują dobre aspekty owej normalnej, zdrowej aury.
 • BIEL
  Biel w aurze człowieka oznacza równowagę, harmonię, zdolność do bliskości i zjednoczenia. To kolor duchowej perfekcji i można go znaleźć jedynie w aurach ludzi, którzy doznali oświecenia.

Czy aurę można sfotografować?

Słynnemu radzieckiemu wynalazcy Siemionowi Kirlimanowi udało się stworzyć urządzenie, które rejestruje na filmie to, co nazywamy aurą, i dzisiaj każdy może uzyskać indywidualną migawkę swojego biopola. Swoją aurę możesz uwiecznić na zdjęciu, a do tego celu posłuży ci tzw. fotografia kirlianowska, polegająca na tym, że kładziesz dłoń lub palec na naelektryzowanej powierzchni, a ona ukazuje ci się na specjalnej kliszy.

Teraz, kiedy już zobaczyłeś na własne oczy, że aura otaczająca każdego człowieka to nie szarlataneria tylko fakt, możemy przejść dalej… do pracy z naszą energią.

Wszystko jest energią

Wszystko, co nas otacza i my sami także, dosłownie wszystko jest energią. Energia ta jest w ciągłym ruchu i ma określoną częstotliwość. Ta częstotliwość jest zależna od naszych myśli, uczuć i przekonań, ale także od warunków zewnętrznych. Oczywiście im wyższa częstotliwość i energia, tym lepsze życie prowadzimy, dopisuje nam szczęście, miłość, zdrowie i dobrobyt. A to oznacza, że nasze szczęście jest dosłownie w naszych rękach i zależy od naszego nastawienia i postrzegania świata oraz siebie samych. Kluczową rolę odgrywają tu nasze przekonania, nawet te nieuświadomione, gdyż skutecznie mogą one blokować wzrost częstotliwości. Przyciągasz to, o czym myślisz i nie zmienisz jakości swojego życia, jeśli nie zmienisz swoich przekonań. Świat materialny to jedynie jedna z form wszechobecnego pola energii, które jest początkiem i źródłem wszystkiego. Cała praca odbywa się w obszarze tej energii, a ty musisz jedynie utrzymać ją na jak najwyższym poziomie i chronić ją przed wszelkimi zabrudzeniami. Jak samemu skutecznie podnieść częstotliwość własnej energii i utrzymać ją na takim poziomie jak najdłużej? Pozostawaj świadomy wpływu, jaki na ciebie wywiera twoje otoczenie, rodzina i ludzie z którymi się spotykasz, ale także to, co jesz, muzyka której słuchasz, filmy które oglądasz, książki które czytasz, sposób w jaki odpoczywasz… Uważaj na cudze negatywne przekonania, bo szybko mogą stać się twoimi przekonaniami. Rodziny ani środowiska dorastania zwykle się sobie nie wybiera, a ich szkodliwe przekonania mogą wpłynąć na całe nasze życie. Mogą, ale nie muszą – jeśli je sobie uświadomisz. Strzeż się ludzi, którzy dużo narzekają oraz pesymistów. Na początku może to być trudne, ale kiedy twoje własne wibracje wzrosną, zaczniesz przyciągać ludzi radosnych i pogodnych. Albowiem wszystko wokół jest wibrującą energią i przyciągamy to, co współwibruje z nami – podobnych do nas ludzi, podobne rzeczy, podobne zdarzenia. Dlatego są ludzie, którzy mają w życiu farta i tacy, co zawsze mają pod górkę.

Jesteś jak odbiornik radiowy, który może wychwycić nieskończoną ilość fal. Fale te są wokół ciebie, wszystkie jednocześnie, masz dostęp do nich wszystkich. To ty wybierasz czego chcesz posłuchać i przestrajasz radio. Działasz jak antena i przyciągasz to, do czego w danym momencie się dostroisz. Pamiętaj jednak, że twoja częstotliwość nie jest stała i ciągle się zmienia, dlatego czasami tracisz zasięg i musisz się na nowo dostroić. Czasami okoliczności zewnętrzne sprawiają, że sprawy nie idą po naszej myśli, stajemy się poirytowani i wpadamy w energetyczny dół. Bo niskie wibracje przyciągają niskie wibracje. A w efekcie lawinowo sprawy ulegają coraz większemu pogorszeniu. Jeśli nie zareagujesz na czas i nie podniesiesz swoich wibracji to może dojść do naprawdę wielkiego skumulowania i nawarstwienia problemów. Wszystko w naszym materialnym świecie, również my sami, stale emitujemy światło i informacje. Kiedy funkcjonujemy w trybie przetrwania i pod ogromnym wpływem hormonów stresu, to czerpiemy z tego niewidzialnego pola energii i zamieniamy je w chemię, przez co pole wokół naszego ciała kurczy się. Dlatego warto obserwować swoje emocje, przyglądać się swoim nastrojom i świadomie zarządzać naszymi wibracjami. Bo wbrew pozorom mamy ogromny wpływ na nastroje, jakie nam towarzyszą i możemy zarządzać naszymi myślami i emocjami. Wykonana rano praktyka wdzięczności zapewni ci wysokie wibracje na cały dzień. Inne sprawdzone sposoby na podniesienie energii to ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fizyczne, medytacja, bezpośredni kontakt z naturą, palenie kadzideł (koniecznie naturalnych), wszystko to, co sprawia ci przyjemność a pozostaje w wysokich wibracjach. Aby dostroić swoją częstotliwość do sukcesu i szczęścia, proponuję na początek tygodniową dietę mentalną Goddarda.

Wampiry i pasożyty energetyczne

Bywa jednak, że źródło naszych obniżonych wibracji znajduje się nie w nas, a poza nami. Istnieją ludzie, powszechnie nazywani wampirami energetycznymi, którzy znacząco przyczyniają się do obniżenia naszej energii. Wielu z was zapewne miało już kontakt z kimś takim. Osoba taka wchodzi do pokoju i nagle śmiechy milkną i robi się ponuro. Nieustanne narzekanie, negatywne nastawienie do wszystkich i wszystkiego, kreowanie problemów tam, gdzie ich nie ma – to ich cechy charakterystyczne. Dodatkowo przytłaczają nas swoją osobą, podcinają nam skrzydła, sprawiają że czujemy się zmęczeni i bez życia, tracimy radość życia. Co ciekawe, im gorzej czujemy się my, tym lepiej czuje się taki wampir energetyczny. Meksykańscy curanderos stosują wówczas rytuał tworzenia bariery ochronnej, który już opisywałam wcześniej. Bywa jednak, że najlepszym wyjściem jest jednak odcięcie się od takiej osoby.

Meksykańscy curanderos (nie tylko, ale ich nauczanie jest mi szczególnie dobrze znane więc do niego będę się tu odwoływać) wierzą, że na obniżenie wartości naszego pola energetycznego mają również wpływ tak zwane pasożyty energetyczne. W różnych sesjach hipnotycznych, jakie można zobaczyć na YT jawią się one jako obce byty podpinające się pod nas i wysysające z nas życie. Tymczasem pasożyty to nic innego jak nasze negatywne myśli, emocje, przekonania i lęki. Niezależnie od tego, czy je sobie uświadamiamy czy nie, mają one bezpośrednie przełożenie na naszą rzeczywistość. Jeśli rodzice przez całe dzieciństwo mówili ci, że przeziębisz się bez szalika i czapki, to z pewnością tak się właśnie stanie, jeśli przestaniesz je nagle nosić. Pasożyty dosłownie zatruwają pole energetyczne człowieka, osłabiając jego częstotliwość. A my swoją niechęcią, obawami, strachem, negatywnymi myślami wprost dokarmiamy negatywne wzorce i nawyki, dzięki czemu rosną one w siłę, rozrastają się w naszym polu energetycznym i coraz bardziej je wyniszczają. To z kolei przyciąga do nas różne choroby. Ponieważ jesteśmy teraz podatni na wszelkie infekcje, to tylko kwestia czasu, jak dopadnie nas nieuzasadnione zmęczenie i złe samopoczucie fizyczne, ale też rozdrażnienie, rozkojarzenie, apatia. Takie zabrudzenia zablokują w dalszej prespektywie również nasz rozwój duchowy. Na tym jednak nie koniec. Najgorsze, że pasożyty dostaną się również do kolektywnego umysłu, związanego z konkretną kulturą lub społecznością i będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Utuczone i dorodne na tym zbiorowym dokarmianiu osiągną wreszcie monstrualne kształty… Meksykańscy curanderos potrafią rozpoznać takie pasożyty i opisują je jako kule energii wewnątrz naszego pola. Nawet jeśli są one stosunkowo małe to bardzo szybko rosną, pochłaniając każdą naszą negatywną myśl czy emocję.

Wampiry i pasożyty energetyczne stoją za wieloma problemami z energią i uszkodzeniami aury. Często spotykanym problemem są dziury w aurze, przez które ucieka twoja energia. Stąd biorą się Twoje niepowodzenia w różnych aspektach życia, brak energii, choroby, złe samopoczucie, depresje. A przyczyną najczęściej jest kontakt z wampirami energetycznymi, z ludźmi zawistnymi, zazdrosnymi, którzy życzą ci źle, ale także negatywne myśli jakie w sobie wzbudzasz, coraz bardziej zasilając i wzmacniając negatywne wzorce.

Może też się zdarzyć, że masz podczepy energetyczne. Szczególnie jeśli po przebudzeniu rano odczuwasz nieuzasadnione zmęczenie lub cierpisz na jakieś dolegliwości bez wyraźnego źródła, trudne do zdiagnozowania.Takie objawy mogą wskazywać, że w twojej energii pojawiły się jakieś dziury albo masz osłabiony organizm, co skrzętnie wykorzystały wampiry energetyczne i podczepiły się do Ciebie, by teraz z ciebie czerpać energię do swej dalszej egzystencji.
Podczepy energetyczne – są szkodliwe dla całego naszego organizmu. To pasożyty, które niszczą twoją duszę i ciało. Osoby będące wampirami energetycznymi mogą nie tylko szkodzić twojej energii i dokonywać zmian w ciele energetycznym, ale też doprowadzić do osłabienia całego ciała. Podczepy energetyczne lokalizują się zazwyczaj w kręgosłupie, ponieważ to stamtąd najłatwiej można wnikać do czakr i wtapiać w nie energetyczne implanty – znacznie pogarszające nasze samopoczucie psychiczne i ogólny stan zdrowia. Każdy może być ofiarą podczepu. Podczepy energetyczne otwarcie żerują na ludziach i mogą przynieść nam naprawdę wiele szkody.
Natomiast podczepy astralne to negatywne energie w otoczeniu, pochodzące od duchów – czyli dusz zagubionych (najczęściej to twoi zmarli bliscy) albo tzw. egregorów (skupisk skondensowanej i zakotwiczonej gdzieś energii). Działanie podczepów astralnych jest wyjątkowo uciążliwe dla człowieka. Podczepy powodują u niego długotrwałą utratę sił witalnych, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, trudności z koncentracją, niwuzasadnione przypływy złości na bliskich, wybuchy płaczu, smutek. Podczepy astralne są zazwyczaj słabsze od podczepów energetycznych, ale bardzo zachłanne na ludzką energię. Wycieńczają organizm, którym zawładnęły – zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej.
Podczep osoby zmarłej (duszy zagubionej) jest szczególnie kłopotliwy, jeśli taka dusza odeszła ze świata nagle i gwałtownie np. w jakimś wypadku samochodowym, nie zdążyła opuścić pola energetycznego Ziemi i nie pogodziła się jeszcze ze swoją śmiercią. Dusza człowieka po śmierci może jeszcze przez 72 godziny podróżować w miejsca jej znane. Później dusze zmarłych tracą swoją energię, powinny więc przejść przez świetlistą siatkę. Te które nie rozumieją stanu w którym się znajdują, zaczyna im brakować energii i takie dusze mogą podczepić się do ciebie. Jeśli straciłeś kogoś bliskiego, to nie wykluczone że duch tej osoby będzie nadal chciał przebywać w Twoim otoczeniu, strzec Cię ode złego, pełnić swoje codzienne obowiązki. Ale jego obecność nie będzie ci służyła, może wywołać koszmary nocne, lęki, a nawet sprowadzić choroby.

Energetyczne BHP. Jak oczycić swoje biopole i aurę?

Wykonując różne medytacje, wykorzystujące techniki oczyszczania aury, oddychaj zawsze przez nos. Uważa się, że między ustami a płucami nie ma filtrów energii, które zapobiegają przedostawaniu się szczątków astralnych do ludzkiego ciała. Możesz wspomagać się różnymi olejkami eterycznymi, gdyż wzmacniają one biopole. Korzystny wpływ na pole elektromagnetyczne ma np. olejek goździkowy, który chroni przed wampiryzmem energetycznym, olejek tymiankowy, który hamuje mechanizmy samozniszczenia, olejek cynamonowy, który regeneruje biopole, i olejek cedrowy, który przywraca je po stresie.
W celu pozbycia się pasożytów energetycznych, meksykańscy curanderos regularnie stosują starożytny rytuał Tolteków – Recapitulacion, który omawiałam już wcześniej, więc teraz przejdę do innych sposobów.
Metoda przywracania aury człowieka i zamykania dziur – Do zadania należy podejść kompleksowo. Aby przywrócić aurę człowieka, trzeba również przywrócić jego biopole. Ta technika jest bardziej skuteczna, jeśli użyjemy kryształu, pod warunkiem jednak, że jest on dobrze dobrany. Wybierz puste miejsce. Wstań, zamknij oczy i wyrównaj oddech. Posłuchaj siebie, odłącz się od reszty świata. Kilkakrotnie potrząśnij dłońmi, aż osiądzie w nich uczucie jednolitego ciepła. Teraz zacznij przesuwać dłonie obok ciała, od góry do dołu. Zacznij od czubka głowy i zakończ na poziomie stóp. Skoncentruj się na tym, co czują twoje dłonie. Kiedy wyczujesz miejsca, gdzie dłonie będą zimne, znaczy to że zlokalizowałeś właśnie dziury, przez które ucieka energia. Po każdym takim przejściu potrząśnij dłonią lub kryształem. Po kilku minutach takich ćwiczeń uczucie porażki zniknie – aura zostaje przywrócona.
Oczyszczająca trąba powietrzna – Spradź kolor swojej aury, używając którejś z technik podanych przeze mnie wcześniej. W ciszy i spokoju usiądź na poduszce na podłodze. Oddychaj rytmicznie, przez nos, i odpręż się. Wyobraź sobie, jak nad twoją głową tworzy się śnieżnobiała trąba powietrzna, która stopniowo przekształca się w lejek łączący się z twoją aurą na samym szczycie. Ta wściekle wirująca trąba powietrzna wysysa z ciebie czarny dym, aż sama stopniowo zmienia swój śnieżnobiały kolor na brudnoszary. Wizualizuj to przez około pół godziny i ponownie sprawdź kolor swojej aury.
Tarcza i miecz – technikę tę, w odróżnieniu od innych technik medytacyjnych, możesz stosować nawet w zatłoczonych miejscach. Przebywając w towarzystwie nieprzyjemnych ludzi, wizualizuj, jak wokół mnie rośnie bariera ochronna. Chroni przed zazdrością, spojrzeniami z ukosa, plotkami. A niewidzialny miecz łamie wszystkie złe życzenia i przekleństwa, które na mnie lecą. Inną wersją tej techniki jest budowanie bańki ochronnej, która seperuje nas od złych energii z zewnątrz.
Kąpiele lecznicze do uszczelniania auryKąpiele mineralizujące mogą wspomagać usuwanie toksyn. Istnieje mnóstwo glinek, minerałów, proszków kryształów i skał, które mogą pomóc w tym procesie. Ja przedstawiam wam te najbardziej klasyczne, które można znaleźć praktycznie wszędzie, ale możesz wykazać się kreatywnością i skomponować swoją własną mieszankę oczyszczającą. Rozpuść szklankę soli morskiej (płatki magnezowe również dobrze się sprawdzą), szklankę sody oczyszczonej i opcjonalnie pół szklanki glinki bentonitowej w ciepłej wannie. Jeśli w twojej okolicy występują naturalnie jakieś inne glinki, możesz śmiało ich użyć. Jeśli nie chcesz brać pełnej kąpieli, możesz wymoczyć tylko stopy. Zmniejsz wówczas ilość soli morskiej i sody oczyszczonej do około ¼ szklanki każdego. I dodaj różne zioła ochronne, takie jak rozmaryn (klasycznie znany z przejrzystości i ochrony) lub szałwia (dla energetycznej ochrony) i inne. Istnieje wiele ziół, kwiatów i korzeni, których można użyć.
Oczyszczanie swojej przestrzeni / mieszkania – Zanim przejdziesz do oczyszczania przestrzeni, zacznij od oczyszczenia siebie. Niezwykle ważne jest posiadanie głębokiej intencji. Wykonywanie okrelonych ruchów nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów, jeśli nie wierzysz w to, co robisz. Sama intencja zmienia energię. Palenie ziół ochronnych do oczyszczania energii stosowano od czasów starożytnych i we wszystkich kulturach. Wszystkie mają swoje „magiczne” zastosowania. Moje ulubione to palo santo (używaj tylko tego z naturalnie powalonych drzew), czarny lub biały kopal, kadzidło, mirra, szałwia (biała szałwia jest zagrożona więc używaj tylko domowej lub kulinarnej), jałowiec, cedr, rozmaryn, tymianek i nie tylko. Zacznij – jak już powiedziałam – od siebie. Ręką zagarnij dym do ciała i rozprowadź na ciele, nad głową, pod pachami, a następnie podnieś każdą stopę i umieść ją w dymie. Aby odymić plecy, dmuchaj w płonący zwitek ziół, a następnie obróć się w dymie. Następnie wprowadź dym do każdego miejsca w domu, w tym do szaf i szafek. Dobrze mieć w domu specjalną przestrzeń do pracy z takimi elementami jak suszone zioła do odymiania, kryształy, świece, mandale i obrazy, które przynoszą ci radość.

Oprócz palenia ziół, kadzideł, świec zapachowych itp. możesz spryskiwać swoją przestrzeń wodą kwiatową lub wodą z dodatkiem soli morskiej, albo też herbatą różaną lub z dzikich ziół, które przynoszą ci siłę i radość, wraz ze słoną wodą.  Możesz dodać kilka kropli oczyszczających olejków eterycznych, takich jak lawenda, rozmaryn, olejek palo santo lub szałwia, aby je wzmocnić. Świetnie sprawdzi się również Aqua de Florida, którą możesz kupić gotową lub zrobić swoją własną, według mojego przepisu.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *