Relacje międzykulturowe [NOWOŚĆ]


Relacje międzykulturowe, Ewa Sowa-Behtane (Fot. Harold R Cologne / Flickr)

Do księgarń trafiła właśnie najnowsza książka pod redakcją naukową dr Ewy Sowy-Behtane, autorki publikacji „Rodziny wielokulturowe„. „Relacje międzykulturowe” to lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi, prowadzeniem dialogu międzykulturowego i rozwiązywaniem konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym.

Monografia pod redakcją Ewy Sowy-Behtane „Relacje międzykulturowe” jest bardzo interesującą publikacją dotycząca ważnej i aktualnej problematyki. Jest ona szczególnie istotna w świetle dzisiejszych intensywnych migracji oraz problemów uchodźczych, z jakim współcześnie mamy do czynienia. Relacja międzykulturowa, jak podkreśla redaktorka tomu, jest związana z procesem integracji i komunikacji, przy czym osoby uczestniczące w tej relacji pochodzą z różnych kultur. Od kompetencji i wrażliwości międzykulturowej interlokutorów zależy, czy komunikacja będzie zrealizowana skutecznie i czy zostaną osiągnięte cele obydwu stron. Do sprawnej komunikacji międzykulturowej konieczna jest edukacja i niniejsza publikacja ma także temu służyć. (Z recenzji dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, prof. UP)

W publikacji prezentowane są nowe zjawiska społeczne, mające konsekwencje dla edukacji, a zwłaszcza dla edukacji międzykulturowej. (…) Wpisuje się ona w debatę podjętą na fali wydarzeń europejskich z ostatnich kilkunastu miesięcy. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna i powinny się z nią zapoznać osoby zaangażowane w edukację międzykulturową, studenci, nauczyciele, animatorzy, pracownicy ośrodków edukacyjnych, opiekuńczych, domów kultury i innych. Autorzy uwzględnili szerszy świat kulturowy, także pozaeuropejski i pozachrześcijański. Publikacja może stanowić inspirację do dalszych badań i analiz. Stanowi ona propozycję popularyzującą – wśród pedagogów, praktyków i innych osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną – ideę edukacji międzykulturowej i tym samym może przyczynić się do doskonalenia rzeczywistości edukacyjnej. Publikacją mogą być także zainteresowane osoby żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. (Z recenzji dr hab. Barbary Grabowskiej)


dr Ewa Sowa-Behtanedr Ewa Sowa-Behtane | Spec. od związków mieszanych i kultury Algierii

Doktor nauk humanistycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki, pedagog, profilaktyk społeczny, autorka wielu artykułów naukowych.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielokulturowych. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe to rodziny wielokulturowe, edukacja międzykulturowa, socjologia wartości, aksjologia, patologie społeczne oraz metody resocjalizacji.

Prywatnie żona Algierczyka, mieszkanka Krakowa, pasjonatka podróży afrykańskich oraz fascynatka kultury Algierii.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *